Na de derde golf… een groene golf!

"De groene golf begint klein, maar kan uitgroeien tot een die de over de hele wereld gaat, om zo de klimaatverandering een halt toe te roepen."

Logboek Klimaat: innovatiedilemma’s

Rik Thijs: "Bij innovatieve projecten kan ik aanjagen, partijen verbinden aan partijen en subsidies binnenhalen, maar de gemeente is geen ondernemer."

Mijn ketel stijgt bijna op. Wat nu?

Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan gaan we allemaal merken, over de hele wereld. Plannen om ons daarop voor te bereiden of zelfs om […]