Onafhankelijk


Innovation Origins en haar uitgever, Media52 BV, zijn onafhankelijke organisaties die de grootst mogelijke waarde hechten aan de juistheid, volledigheid en eerlijkheid van hun berichtgeving. Ook wil Innovation Origins transparant zijn over de tot standkoming van het nieuws en het businessmodel dat daaraan ten grondslag ligt. Ons verdienmodel is onconventioneel, we worden gesponsord door bedrijven die onze missie ondersteunen: het verspreiden van het verhaal van innovatie. Je kunt al onze partners hier zien.

Innovation Origins houdt zich aan deze afspraken:


  • IO richt zich niet op wat gisteren gebeurd is maar wat morgen relevant wordt; de missie van IO is om zoveel mogelijk mensen te informeren over het belang en de kansen van innovatie. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat de wereld alleen vooruit komt door zichzelf te blijven vernieuwen en verbeteren.
  • IO vertelt het verhaal van de mensen en organisaties die bezig zijn met de oplossingen voor de grote problemen van vandaag en morgen. Nadruk ligt daarbij op thema’s als energie, voedsel, gezondheid, mobiliteit en kennisverwerving.
  • IO zorgt ervoor dat lokale relevantie in een mondiale context komt te staan. Vandaar dat IO werkt met lokale hubs, maar daarboven oog houdt voor het belang op wereldschaal.
  • IO bereikt zijn doelen met de middelen die daarvoor nodig zijn. Centraal daarbij staat de website innovationorigins.com, maar ook events, boeken, kranten, talkshows of andere middelen kunnen bijdragen aan het centrale doel. De middelen zijn ondergeschikt aan de doelen.
  • elk bericht op Innovation Origins is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen.
  • medewerkers van IO staan voorafgaand aan en na afloop van publicaties open voor suggesties van mensen die over meer informatie beschikken dan zij bij de tot standkoming van hun item zelf hadden. Op basis van die suggesties wordt een zorgvuldige afweging gemaakt om artikelen aan te vullen of aan te passen.
  • medewerkers van IO zijn zich ervan bewust dat ze nooit een volledig beeld kunnen hebben van een situatie; zij zijn om die reden altijd op zoek naar nuancering, aanvulling, verbetering.
  • de bron van een bericht zal altijd duidelijk zijn. Anonieme bronnen worden slechts opgevoerd als er aantoonbare redenen voor die anonimiteit zijn (zoals veiligheid van de betrokkene of een grote maatschappelijke consequentie) – geen enkele medewerker kan alleen beslissen over anonimisering, maar zal daar altijd de hoofdredacteur bij betrekken en over informeren.
  • IO wordt mede mogelijk gemaakt door bedrijven en organisaties die belang hechten aan het werk dat door ons verricht wordt. Hier vind je een complete lijst van financiers. Wij zijn deze organisaties grote dank verschuldigd, maar geen van hen heeft enige zeggenschap over de inhoud of strategische keuzes van IO. In een uitzonderlijk geval dat een specifiek artikel gesponsord wordt op een manier dat er invloed is van de geldschieter, zal dit onder het desbetreffende artikel vermeld worden.