Wielewaal © gemeente Eindhoven
Author profile picture

Misschien ken je het spreekwoord ‘vaste grond onder de voeten hebben’. Dat je weet waar je op steunt, dat je in een goede positie verkeert. Dit spreekwoord gaat op voor een onderdeel in mijn portefeuille waar ik nog niet over heb geschreven in deze blog, namelijk ‘grond’. 

Niet zo heel spannend, op het eerste gezicht, maar ik merk dat het tegenovergestelde waar is. Het vergroenen van de stad, of een klusbus inzetten om energiearmoede tegen te gaan, is heel concreet en zichtbaar. Dat lijkt met grondbeleid niet het geval, maar toch vind ik het een essentiële basis voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad. 

Logboek Klimaat

De schaalsprong die Eindhoven doormaakt en de vele gebiedsontwikkelingen vragen namelijk om een duidelijke regie over onze (onder)grond. We laten niet alles over aan de markt. We voeren daarom een zogenaamd regisserend grondbeleid. Of het nu gaat om het faciliteren van projecten van ontwikkelaars of woningcorporaties, of een actieve grondpolitiek bij eigen initiatieven: we kiezen altijd voor een passende mate van regie. 

Ons eigen grondbezit is namelijk een schaars goed geworden. We vinden het daarom van belang om strategische grondposities te behouden en uit te breiden. Zo krijgen we grip op toekomstige ontwikkelingen zoals het doorverkopen of voor het woonprogramma. 

Actief grond aankopen in onze buurten en wijken kan ook om (her)ontwikkelingen mogelijk te maken. Dat kan gaan om bouwgrond om betaalbare woningen te realiseren, of voor maatschappelijk voorzieningen als scholen of opvanglocaties. En heel speciaal, voor behoud of ontwikkeling van groen. We willen waarde toevoegen, voor de stad en haar inwoners. 

Een paar voorbeelden: het opleggen van Wet Voorkeursrecht gemeenten bij KnoopXL. Dit betekent dat de overheid het eerste recht van koop heeft. Besluit een eigenaar tot verkoop dan moet hij de grond eerst aan de overheid aanbieden en kan dus niet direct de grondmarkt op. De overheid beslist of zij de grond al dan niet wil kopen. Ook het invoeren van erfpacht bij BIC om bedrijven hier te houden. 

Maar mijn mooiste voorbeeld vind ik de verwerving in 2022 van landgoed De Wielewaal, waarvoor ik aan de lat mocht staan. Met de aankoop van dit landgoed behouden we het groen voor de stad. Zo blij dat grond dus niet alleen gaat over bouwen, maar ook voor een goed leefklimaat. Hier hebben de inwoners tot in lengte van jaren plezier van. 

Dus voordat ik de grond onder mij voel wegzinken, geen been aan de grond krijgen of laag bij de grond kom, zal ik met beide benen op de grond blijven en uit de grond van mijn hart een vaste voet in de grond krijgen om de beste keuzes te maken voor Eindhoven, ook voor de langere termijn.