© Pixabay
Author profile picture

Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan gaan we allemaal merken, over de hele wereld. Plannen om ons daarop voor te bereiden of zelfs om het proces te keren zijn er genoeg. Maar wat kun je daar als wethouder van een middelgrote stad in Nederland aan bijdragen? Wat is de impact van een klimaatmaatregel op lokaal niveau? Rik Thijs, Wethouder Klimaat, Energie, Grond en Vergroenen in Eindhoven, neemt ons een keer per maand mee in zijn dilemma’s, zijn keuzes en zijn ambities.

Wat als het lukt? Met deze slogan hebben we afgelopen jaar, samen met Helmond en heel veel mensen en organisaties uit de stad, gewerkt aan de Klimaatmissie. Kunnen we met investeringen van Europa, het Rijk, onze gemeente en partners zo snel mogelijk klimaatneutraal worden, in 2030, en inzetten op circulariteit en klimaatbestendigheid? 

Logboek Klimaat

Ik voelde het afgelopen jaar enthousiasme bij bedrijven en inwoners tijdens drie stadslabs en twee klimaatconferenties om samen stappen te willen zetten om klimaatdoelen te halen. Samen met Helmond hebben we ons als duostad gekandideerd voor de EU-missie Klimaatneutrale en Slimme Steden (EU-missie). Bij de start van de EU-missie in 2021 werd door Europa aangegeven dat met het missielabel mogelijk middelen vrij zouden komen en dat het de weg naar andere subsidies makkelijker zou maken. Gedurende de looptijd van de missie is duidelijk geworden dat er geen middelen beschikbaar zijn om de versnelling mogelijk te maken. Dat is jammer en ik baalde. Was het dan allemaal voor niks geweest? Is de inzet en betrokkenheid van alle inwoners dan voor niets geweest? En moet ik dan terugkomen op afspraken met alle betrokkenen dat we onze schouders zetten onder de missie? Ik wil het eerlijke verhaal vertellen, maar hoe? Heb ik valse verwachtingen gewekt? Dat was een worsteling, want ik wil echt niet dat alle inzet en ideeën voor niets zijn geweest. Uiteindelijk was het snel duidelijk: we gaan dus door. Met of zonder geld van Europa, maar wel met een andere ambitie, omdat het ons niet zelf lukt in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Alle ideeën worden nu gebundeld in Klimaat Deltaplan voor Eindhoven en Helmond. Het plan dat voor beide steden de koers uitzet richting fossielvrije, circulaire en klimaatbestendige steden. De energie en de ideeën zitten in onze stad en die wil ik graag voeden, want ik voel de noodzaak om te versnellen, samen met Helmond. Hopelijk kunnen we met sommige deelplanen alsnog Europa overtuigen om met ons mee te doen op deelprojecten voor klimaatneutraliteit. Wat als het ons lukt?