© Jody Davis via Pixabay
Author profile picture

Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan gaan we allemaal merken, over de hele wereld. Plannen om ons daarop voor te bereiden of zelfs om het proces te keren zijn er genoeg. Maar wat kun je daar als wethouder van een middelgrote stad in Nederland aan bijdragen? Wat is de impact van een klimaatmaatregel op lokaal niveau? Rik Thijs, Wethouder Klimaat & Energie in Eindhoven, neemt ons een keer per maand mee in zijn dilemma’s, zijn keuzes en zijn ambities.

Ergens had ik, net als vele anderen, de hoop dat we in 2021 een nieuwe wereld in zouden stappen. Een wereld waarbij we de corona pandemie onder controle hadden, we weer alles mochten en een groot deel van de bevolking gevaccineerd zou zijn. Helaas hebben de afgelopen twee maanden ons laten zien dat het nog niet voorbij is. De derde golf is een feit. 

Ondanks dat ik de luxe heb van een fijne werkplek thuis, geen kinderen om les aan te geven en naasten die allemaal gezond zijn, ben ook ik er inmiddels klaar mee. Toch is het goed om ook een positieve kant te belichten. Ik haal die uit de kracht en samenwerking die is ontstaan rondom het ontwikkelen van de verschillende vaccins. Dit laat zien dat wanneer landen krachten bundelen, miljarden bij elkaar leggen en wereldwijd een gezamenlijk doel nastreven, we snel hele grote stappen kunnen zetten. 

Mijn wens is dat we hiervan leren de komende jaren, wanneer corona hopelijk steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Wat als we die gezamenlijke inzet en urgentie ook gaan voelen en uitdragen om de klimaatverandering aan te pakken? Geen gepolder of discussie over de exacte doelstelling, niet ieder afzonderlijk het wiel opnieuw uitvinden en het belangrijkste, het maatschappelijk belang voorop stellen.

Als wethouder die dagelijks bezig is met de energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering, mis ik soms echt de gezamenlijke urgentie en aanpak. De gemeente is bij uitstek de plek waar we met onze inwoners aan de slag moeten met vergroenen en het aardgasvrij maken van onze wijken. Voor dat laatste is het inzichtelijk maken van de maatschappelijke, maar ook financiele effecten per wijk, of zelfs per inwoner, cruciaal in onze aanpak, en voor het verkrijgen draagvlak. 

De vraag is hoe we de verbinding gaan maken tussen de Europese green deal, het landelijke klimaatakkoord, het provinciaal beleid en onze inwoners? Met een gezamenlijke urgentie, het delen van onze kennis en het bundelen van middelen moeten we toch ook in het kader van klimaat de komende jaren flinke stappen kunnen zetten. Net zoals de kracht van de aanpak van het corona-virus dus.

Ja, de derde golf is een feit, maar ik zie ook een andere golf voor me. Deze begint klein, maar door de kracht en stroming, kan deze uitgroeien tot een grote groene golf die de over de hele wereld gaat, om zo de klimaatverandering een halt toe te roepen. Van deze golf profiteren niet alleen wij nu, maar een hele toekomstige generatie.