© Pixabay
Author profile picture

Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan gaan we allemaal merken, over de hele wereld. Plannen om ons daarop voor te bereiden of zelfs om het proces te keren zijn er genoeg. Maar wat kun je daar als wethouder van een middelgrote stad in Nederland aan bijdragen? Wat is de impact van een klimaatmaatregel op lokaal niveau? Rik Thijs, Wethouder Klimaat & Energie in Eindhoven, neemt ons een keer per maand mee in zijn dilemma’s, zijn keuzes en zijn ambities.

Ik heb een dilemma. Een groot dilemma, rondom innovatie en energietransitie. Als wethouder van Eindhoven ben ik natuurlijk trots op ons innovatief vermogen. Hier worden dingen bedacht, de toekomst gebouwd. En dan de grote opgave van de energietransitie. In 2050 heel Eindhoven aardgasvrij, terwijl de alternatieve warmtebronnen er nog niet zijn om alle huizen aardgasvrij te maken. Dilemma dus, of een kans?

Ik kan een euro maar één keer uitgeven, zeker wanneer het belastinggeld van onze inwoners betreft. Bij innovatieve projecten kan ik aanjagen, partijen verbinden aan andere partijen en subsidies binnenhalen, maar de gemeente is geen ondernemer. Ik kan niet gaan ‘experimenteren’ met geld van onze inwoners, als we niet weten of een alternatieve warmtebron de oplossing voor de toekomst is. Innovatie zit volgens mij niet in het vrijspelen van enkele miljoenen voor grote projecten, maar in de rol die je als overheid pakt in de verbinding en ondersteuning van kleine projecten die later op te schalen zijn voor de hele stad of daarbuiten.

We kunnen huizen aardgasvrij maken door ze nu aan te sluiten op warmtenetten. Er zijn ook mensen die nu in waterstof het Ei van Columbus zien voor de energietransitie. Thoriumreactor en klaar is kees. Die koers wil ik niet. Ik sluit mijn ogen niet voor de ontwikkelingen van bijvoorbeeld waterstof, maar zie die de komende jaren nog niet als grootschalige oplossing voor onze wijken. Laat staan dat ik als wethouder de boer op ga om ergens in Eindhoven een reactor te bouwen. 2050 Komt steeds dichterbij. We kunnen niet wachten tot 2045 met de energietransitie om dan binnen 5 jaar 110 wijken aan te pakken. Dus waar kiezen we voor?

Als wethouder wil ik mij wel graag laten inspireren en informeren wanneer het gaat over nieuwe ontwikkelingen. Het liefst zonder vooroordelen of reserves. Laten we als stad een proeftuin zijn, zonder de belastingcenten over een balk te gooien. 

En hierbij dan ook een oproep. Wie informeert me over de laatste innovatieve ontwikkelingen in de energietransitie? Ik sprak onlangs al een enthousiaste eigenaar van waterstoffietsen. Welke innovatieve projecten en ontwikkelingen zou ik moeten bezoeken na de zomervakantie? Om vooral samen te kijken hoe wij als gemeente een rol kunnen spelen in het verbinden, zoeken naar partnerschappen om innovaties te laten landen in Eindhoven. Hopelijk wordt het een groot dilemma om te kiezen uit alle mooie voorstellen.