Author profile picture

Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan gaan we allemaal merken, over de hele wereld. Plannen om ons daarop voor te bereiden of zelfs om het proces te keren zijn er genoeg. Maar wat kun je daar als wethouder van een middelgrote stad in Nederland aan bijdragen? Wat is de impact van een klimaatmaatregel op lokaal niveau? Rik Thijs, wethouder klimaat & energie in Eindhoven, neemt ons een keer per maand mee in zijn dilemma’s, zijn keuzes en zijn ambities.

Een uitdaging? Ja. Onmogelijk? Nee. Een half jaar geleden startte ik als wethouder klimaat & energie, openbare ruimte & groen in Eindhoven. Met als grootste opgave de komende jaren: de energietransitie in onze stad. Op de vraag of ik als fractievoorzitter van GroenLinks deze nieuwe rol wilde innemen zei ik volmondig ja. In een tijd waar het maatschappelijk debat rondom klimaat en milieu levendiger is dan ooit zit ik het liefst zelf aan de knoppen.

Als wethouder zie ik dat velen in deze mooie stad bezig zijn met dit thema. Kleinschalig, zoals Manon die het initiatief nam om samen met buurtbewoners een gemeenschappelijke tuin aan te leggen, gesteund door “Adopteer een straat”. Of wat grootschaliger: onze vier woningbouwcorporaties die vol overtuiging werken aan het duurzaamheidspact waarin ze samen met de gemeente en huurdersvertegenwoordiging de kansen rondom de energietransitie oppakken.

Deze acties zijn noodzakelijk om onze duurzaamheidsambities te halen. In onze Klimaatbegroting van Eindhoven staat dat het nu tijd is voor een andere werkwijze om onze ambitie te halen: 95% CO2-neutraal in 2050. Ik geloof dat we in deze regio met al onze innovatiekracht en wijze van samenwerken de oplossingen voor de vraagstukken van morgen moeten kunnen vinden. Als ons dat lukt, kunnen we echt impact maken op het wereldwijde klimaatvraagstuk.

“Met al onze innovatiekracht moeten we de oplossingen voor de vraagstukken van morgen kunnen vinden”

Maar hoe gaan we dat dan samen doen? Het komende jaar gaan we werken aan een Klimaatakkoord040, waarbij we samen met vele partners in de stad afspraken maken op het gebied van C02-reductie, klimaatadaptatie en circulariteit. Afspraken met kleine en grote impact. Uit de vele gesprekken die ik hierover al voerde, blijkt dat deze aanpak gelukkig veel draagvlak heeft bij kennisinstellingen, het bedrijfsleven en onze inwoners.

Het dilemma is of we wel snel genoeg gaan. Op dit thema mogen we van mij namelijk wel vele malen harder dan 130 km per uur (figuurlijk dan). Krijgen we die opwarming van de aarde tijdig gestopt? En welke rol speelt een stad als Eindhoven dan op wereldschaal? Maken we nu de juiste keuzes? En durven we ook te spreken over de dagelijkse dingen die we zelf kunnen oppakken, of wordt het dan ineens allemaal wel heel lastig? In deze maandelijkse column wil ik jullie graag meenemen in de uitdagingen als wethouder klimaat en energie, maar zeer zeker ook in de persoonlijke dilemma’s en hersenbrekers.

Wanneer we klimaatverandering samen oppakken, kunnen we het verschil maken, hier in Eindhoven en daarbuiten. Daar ben ik van overtuigd. Onlangs was ik bij het Team Energy van de TU Eindhoven in gesprek over onze duurzaamheidsambities. In het gebouw van Innovation Space presenteerden studententeams hun oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen. Of het nu ging over afval, energieproductie of de toekomstige woningbouw, ze waren allemaal hoopvol over onze toekomst. Hiermee horen ze voor mij bij de grote groep mensen die de schouders eronder willen zetten voor een energieneutraal Eindhoven. Dat wil ik ook, samen met de stad en iedereen die zich ook daarbuiten op een of andere manier betrokken voelt bij dit thema. Dus of je hier nu zelf woont of niet, elk goed idee is welkom. Want met de oplossingen voor Eindhoven kunnen we uiteindelijk de hele wereld helpen. Heb je ideeën hoe we je als gemeente kunnen faciliteren of ondersteunen, laat het me weten.

Rik Thijs