AI render of a public transport pod
Author profile picture

In de Brainport Eindhoven regio is een verschuiving naar een betere fietsinfrastructuur en openbaar vervoer cruciaal om de groeiende verkeersproblemen aan te pakken. De huidige opties voor openbaar vervoer omvatten bussen en treinen, maar het gebied heeft geen lightrail of metro. De Nederlandse regering investeert 4 miljard euro in openbaar vervoer infrastructuur om de verbindingen met nieuwe woonwijken te verbeteren, en een aanzienlijk deel van deze investering komt naar de Brainportregio. Er liggen al behoorlijk wat plannen op de plank, maar wat is de beste manier om te investeren in de mobiliteitsbehoeften van Brainport op lange termijn? We doen een vingeroefening.

Traditionele alternatieven: Lightrail- en metrosystemen

Lightrailsystemen en metro’s zijn populaire opties voor stedelijk openbaar vervoer. Volgens een studie van de Universiteit van Texas kost bus rapid transit (BRT) gemiddeld 10,24 miljoen dollar per mijl, light rail transit (LRT) 26,4 miljoen dollar en metro rail transit (MRT) 128,2 miljoen dollar per mijl. Hoewel deze systemen voor vervoer met grote capaciteit zorgen, kunnen de aanlegkosten onbetaalbaar zijn.

Toch: de snelle uitbreiding van het Chinese metrosysteem is een goed voorbeeld van hoe investeringen in metrosystemen de verkeerscongestie in steden kunnen verlichten en het lokale BBP kunnen stimuleren. De aanpassing aan de nieuwe methoden voor woon-werkverkeer verloopt echter traag: Chinese inwoners maken gemiddeld aanzienlijk minder reizen dan hun tegenhangers in New York en Boston. In Nederland heeft de regering 800 miljoen euro uitgetrokken voor Eindhovense projecten, waarbij de nadruk ligt op de spoorlijn tussen Eindhoven en Helmond om tot 60.000 nieuwe woningen te ondersteunen. Hieruit blijkt de bereidheid om te investeren in spoorweginfrastructuur om tegemoet te komen aan de mobiliteitsbehoeften.

Futuristische alternatieven: Autonome pods en slimme transportsystemen

Autonome pods en slimme vervoerssystemen bieden een andere blik in de toekomst van het openbaar vervoer. De ambitieuze plannen van Dubai om tegen 2030 25% van de ritten bestuurderloos te laten verlopen, omvatten het gebruik van autonome pods en luchttaxi’s. Pods zijn sinds 2016 getest in verschillende omgevingen, zoals de VS, Frankrijk en Zwitserland, en hebben laten zien dat ze zowel een praktische als een psychologische rol kunnen spelen. Ze kunnen bestaande vervoersnetwerken aanvullen en zorgen voor efficiënt vervoer op drukke forenzenroutes.

In de Brainportregio is de Brainport Line een voorgesteld emissievrij openbaar vervoersysteem met pods van verschillende grootte die rijden op vrije banen, knooppunten en verkeersaders. Het systeem zou gebruik maken van sensortechnologie, autonoom rijden en platooning, met een stapsgewijze invoering tot 2030. Deze schaalbare oplossing zou ook elders kunnen worden ingezet en economische kansen bieden voor Brainport-bedrijven die aan de ontwikkeling meewerken.

Uitdagingen en barrières bij de invoering van alternatieven

De implementatie van alternatieve openbaar vervoersystemen in de Brainport regio kent uitdagingen, zoals de relatief lage bevolkingsdichtheid van het gebied en de traditie om eerst woningen te bouwen voordat het openbaar vervoer wordt uitgebreid. Bovendien kunnen de kosten van de aanleg van lightrail- of metrosystemen onbetaalbaar zijn, en autonome pods zijn tot nu toe slechts in beperkte mate gebruikt. Bij de evaluatie van alternatieve openbaarvervoersystemen voor de Brainportregio is het van essentieel belang rekening te houden met regelgeving, infrastructuur en sociale factoren. Daar staat tegenover dat de regio bekend staat om het overwinnen van uitdagingen en het verbeteren van bestaande technologieën.

Hoewel het bemoedigend is om te zien dat er investeringen worden gedaan in fietsinfrastructuur en bussystemen, moet de Brainportregio een veel grotere sprong maken om echt in haar mobiliteitsbehoeften te voorzien. Naast verbeteringen aan de huidige infrastructuur zou de regio meer transformatieve oplossingen kunnen onderzoeken, zoals autonome pods of lightrailsystemen. Door gedurfde stappen te zetten naar duurzaam en innovatief massavervoer kan de regio de verkeersopstoppingen verminderen, de luchtkwaliteit verbeteren en gezondere en actievere vervoerswijzen bevorderen. Met haar reputatie als slimme stad heeft de Brainport-regio het potentieel om het voortouw te nemen bij het herdefiniëren van stedelijke mobiliteit voor de toekomst.