© IO
Author profile picture

Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan gaan we allemaal merken, over de hele wereld. Plannen om ons daarop voor te bereiden of zelfs om het proces te keren zijn er genoeg. Maar wat kun je daar als wethouder van een middelgrote stad in Nederland aan bijdragen? Wat is de impact van een klimaatmaatregel op lokaal niveau? Rik Thijs, Wethouder Klimaat & Energie in Eindhoven, neemt ons een keer per maand mee in zijn dilemma’s, zijn keuzes en zijn ambities.

Nog nooit stond de klimaatverandering zo prominent in de Troonrede tijdens deze Prinsjesdag. Naast alle schrijnende beelden van deze zomer heel dichtbij over de effecten van klimaatverandering in met name Duitsland, België en Limburg dus nu een sprankje hoop en vol op de politieke agenda. Daar kan ik als wethouder alleen maar blij van worden. En bij de mooie woorden hoort ook een flinke zak geld. Ik ben heel benieuwd hoe we met dit geld hier in Eindhoven de volgende stappen kunnen zetten in de aanpak van klimaatverandering. 

Een ander moment van optimisme bekroop mij tijdens deelname aan een werkconferentie Creatieve Industrie, dat in het teken stond van duurzaamheid. Het programma creatieve industrie van Stichting Cultuur Eindhoven is er om de potentie van Eindhoven als stad van de creatieve industrie te laten zien, kansen te geven aan designers en kunstenaars om te blijven innoveren en zich te verbinden aan nieuwe netwerken. Ook op gebied van duurzaamheid. Jammer overigens dat de Koning Cultuur juist weer niet noemde in de Troonrede.

Terug naar de werkconferentie. Hier gingen diverse partijen met elkaar in gesprek over de bijdrage die ontwerpers kunnen hebben in het verduurzamen van vraagstukken rondom stedelijke ontwikkeling of het verduurzamen van productietechnieken. Vaak heb ik het over de gouden handjes en knappe koppen die nodig zijn om de energietransitie vorm te geven. Gouden handjes om al die straten open te breken, achter de voordeur huis voor huis de installaties aan te pakken. En knappe koppen om met nieuwe technieken onze warmte op te wekken, zodat we in de toekomst afscheid kunnen nemen van biomassa. En in Eindhoven horen daar natuurlijk ook de creatieve geesten bij, omdat ik geloof dat we creatieve denkkracht nodig hebben om onze inwoners op een goede manier te betrekken bij het grote vraagstuk van klimaatverandering. 

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee wil om de klimaatverandering tegen te gaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het voor mensen makkelijker wordt om duurzamer te leven? Je wilt niet dat je kinderen straks zomers krijgt met 50 graden op de thermometer. Dat zijn de vraagstukken waar we antwoorden op moeten vinden en het liefst ook ‘out of the box’. Een stap die we als gemeente maken is het lanceren van een vernieuwend digitaal energieloket. Een belangrijke stap om naast onze inwoners te staan met hun hulpvraag. En hopelijk zien we veel van onze creatieve geesten zich de komende jaren bemoeien met klimaatverandering, en met goede ideeën komen om nog meer stappen te maken.  

Terug naar de Troonrede. Ambities op gebied van klimaat hebben veel gemeenten, en Eindhoven zeker ook. Dat geld zal dus zeker goed worden besteed. Nu snel een nieuw kabinet en concrete plannen zodat we ook geld hebben om grote slagen te maken. De klimaatverandering wacht namelijk niet. In Eindhoven staan in ieder geval de creatieve geesten klaar om mee te denken.