Select Page

Tag: auto

2000 Eindhovenaren kleuren de mobiliteitskaart

Dankzij ruim 2000 gps-trackers weet de gemeente Eindhoven weer iets beter hoe de verkeersstromen in de de stad lopen. Deze 2000 Eindhovenaren hielden via een app drie weken lang bij hoe ze zichzelf voortbewogen. Alle bewegingen (lopend, per fiets, auto en openbaar vervoer) konden daarmee worden herleid. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken voor het bereikbaarheidsbeleid. Samen hebben de deelnemers in die drie weken in november zo’n 1,6 miljoen kilometer binnen de stadsgrenzen gereisd. De fiets bleek daarbij, met ruim eenderde van alle reizen, het meest gebruikte vervoermiddel. Gemiddeld fietsten de deelnemers zo’n 45 kilometer per week. De meeste...

Read More

NXP pakt probleem van telefoonruis in de auto aan

Geen ruis of echo meer tijdens het bellen in de auto. NXP introduceert een nieuwe “echo cancellation noise reduction solution” (ECNR) die het probleem van gebrekkige spraakcommunicatie vermindert en autoconstructeurs “een klantvriendelijke, handsfree belervaring” biedt. De oplossing combineert ECNR-software die naar NXP i.MX-processors en de autoradio-tuners van NXP kan worden overgezet. Echo en lawaai kunnen de communicatie op de weg bemoeilijken, zegt NXP. “Echo treedt op wanneer de luidsprekers in een auto een spraaksignaal uit een inkomend gesprek doorgeven, dat vervolgens door het voertuig wordt omgeleid en naar de microfoon terugkeert. Dit zorgt ervoor dat de beller zijn eigen stem hoort,...

Read More

Bereikbaar Eindhoven: Voor Een Gezonde Stad

Over de hele wereld ontstaan initiatieven om steden slimmer, bereikbaarder en tegelijk duurzamer te maken. Eindhoven lijkt niet voorop te lopen in dit soort “Quality of Life” en dat is reden voor E52 om – in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 – eens goed in dit onderwerp te duiken. Wat zijn de achtergronden, wat is haalbaar, wat is minimaal noodzakelijk, waar liggen de oplossingen? Lees hier de eerdere afleveringen. Vandaag een bijdrage van Ernest Maas van de Brede Beweging Linksom. Reacties zijn welkom, zowel onder dit artikel als in aparte bijdragen. Door Ernest Maas Eindhoven kampt al jaren met een slechte luchtkwaliteit. Metingen hebben uitgewezen, dat het op verschillende plaatsen in de stad ‘ongezond’ is om te wonen. Deze slechte lucht heeft diverse oorzaken, maar een van de hoofdoorzaken is het wegverkeer in en om Eindhoven en dan met name oudere vervuilende dieselmotoren en de tweetakt bromscooters. Brede Beweging LinksOm (BBL) heeft hier regelmatig aandacht voor gevraagd en zal dit blijven doen. Allereerst wil BBL een uitbreiding van de huidige milieuzone. Deze geldt nu alleen voor het deel binnen de binnenring en wordt in de helft van deze zone niet gecontroleerd. BBL wil de milieuzone uitbreiden naar heel de stad en per 2025 aanvullen met een verbod op oudere vervuilende diesels. Dit zijn behalve vrachtauto’s dus ook personen- en bestelauto’s die op diesel rijden en voor 1...

Read More

Ruim baan voor de auto, sluit Eindhoven centrum af

Over de hele wereld ontstaan initiatieven om steden slimmer, bereikbaarder en tegelijk duurzamer te maken. Eindhoven lijkt niet voorop te lopen in dit soort “Quality of Life” en dat is reden voor E52 om – in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 – eens goed in dit onderwerp te duiken. Wat zijn de achtergronden, wat is haalbaar, wat is minimaal noodzakelijk, waar liggen de oplossingen? Lees hier de eerdere afleveringen. Vandaag een bijdrage van Merien ten Houten, mede-operichter van E52 en Amber Mobility. Reacties zijn welkom, zowel onder dit artikel als in aparte bijdragen. Eindhoven heeft als stad...

Read More

Clignoteurs of eigen richting?!

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol. “Bijna dagelijks constateer ik tijdens mijn weggebruik dat er velen rondrijden die te beroerd zijn om aan te geven welke richting zij voornemens zijn te kiezen”, Het is niet meer wat het geweest is met het gebruik van richtingaanwijzers in automobielen. En dat is ernstig omdat ’t irritatie oproept en onveiligheid creëert. Bovendien begrijp ik doodeenvoudig niet waarom gebruik niet langer vanzelfsprekend is. Of zijn de regels gewijzigd? Ik...

Read More

Grote autodichtheid in Eindhoven ondanks lage aantal auto’s per huishouden

(onderaan dit artikel een interactieve kaart) Eindhoven heeft relatief weinig auto’s per huishouden, maar de autodichtheid (aantal auto’s per vierkante kilometer) is desondanks hoog. Het autobezit per huishouden is het hoogst in de buitenwijken en het laagst in de stadskern. Ook in de dorpen rondom de stad is het autobezit per huishouden veel hoger dan gemiddeld. Dat meldt CBS. Lees hier meer over autogebruik in Brabant   Er zijn in Eindhoven 90.355 personenauto’s van particulieren in 2016. Dat zijn er 0,8 per huishouden. In Nederland zijn er in 2016 bijna 7,2 miljoen personenauto’s van particulieren. Dat is gemiddeld 0,9 personenauto per huishouden. Per vierkante kilometer telt Eindhoven...

Read More

Fietsgebruik in woon-werkverkeer daalt, autogebruik stijgt

Het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer is in Eindhoven de laatste 10 jaar gedaald, terwijl het autogebruik behoorlijk steeg. Daarmee wijkt Eindhoven af van de overige grote steden. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht steeg het fietsgbruik juist en daalde het autogebruik. Dat blijkt uit cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het KiM noemt het opvallend dat Eindhoven hiermee niet past in de landelijke trend van een toenemend fietsgebruik binnen stedelijke gebieden. Pendel In Utrecht en Amsterdam is de pendel van inwoners tussen 2005 en 2015 sterk toegenomen,...

Read More

TU/e presenteert auto die rijdt op mierenzuur

Team FAST van de Technische Universiteit Eindhoven presenteert vandaag zijn prototype auto die rijdt op mierenzuur. Het schaalmodel van één meter gebruikt mierenzuur om waterstof op een veilige manier op te slaan, waardoor het geschikt is als brandstof. bron: persbericht TU/e Auto’s op waterstof zijn al langer in opkomst. Het probleem met waterstof is dat het vervoer en de opslag ervan duur is en bovendien moet het onder hoge druk worden opgeslagen. Door middel van een chemische reactie kan waterstof met CO2 snel worden omgezet in mierenzuur, en andersom. Technisch gezien draait de auto dus op waterstof, maar door mierenzuur...

Read More

Follow Us

Nieuwsbrief

Evenementen

juni 2018

madiwodovrzazo
1
2
3
4
 • Engineers accelerating the future - I.O.T. / Energy efficiency
5
6
 • Drinks & Demo's
7
 • High Tech Meets Agro
8
9
 • B2B EVENT VOOR INTERNATIONALE BEDRIJVEN TIJDENS HIGH TECH ONTDEKKINGSROUTE DTW
 • Open Dag High Tech Campus Eindhoven - High Tech Ontdekkingsroute
 • HTCE-Logo web 3-lines RGBOpen Dag High Tech Campus Eindhoven - High Tech Ontdekkingsroute
 • Rubik's Cube Kampioenschap
 • Discover India in Eindhoven
10
 • EXPAT FAIR & FESTIVAL: DISCOVER TECH/ IT JOBS IN BRAINPORT EINDHOVEN
 • "i am not a tourist" Expat Fair & Festival
 • Expat Top 10
11
 • EXPAT FAIR & FESTIVAL: DISCOVER TECH/ IT JOBS IN BRAINPORT EINDHOVEN
 • Manic Mondays No.3
12
 • CROSSCARE X CROSSROADS CONVENTION Slimmer Leven 2020
13
 • INTERVIEW Grenzeloze vooruitgang begrensd Prof.mr.dr. Jan Smits
14
 • 24U STARTUP
 • kickoff of the Eindhoven MedTech Innovation Center
15
 • WORKSHOP: INTELLECTUEEL EIGENDOM-STRATEGIE VOOR MKB
16
17
18
 • Campus Technology Seminar: Sport & Technology
19
 • Innovation needs leadership - I am talking about you!
20
21
22
23
24
25
 • SME INSTRUMENT VOORLICHTING;EU subsidieregeling ht-MKB
26
 • Informatiebijeenkomst opening tweede DHI-tender 2018
 • INFORMATIEBIJEENKOMST SUBSIDIEREGELING DHI
27
 • 24U TREFT STRIJP-T
28
 • Crowd Management for sports venues
29
30