CO2 uit zee scheelt broeikasgas in de lucht

Met bestaande Oceanische Thermische Energieconversie kan vrijkomend broeikasgas op indirecte wijze worden afgevangen, maar elektrochemische methode is ook een alternatief.