Rotterdam ©Pixabay
Author profile picture
Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Groene, jonge techbedrijven kunnen handje worden geholpen in havenstad Rotterdam

Een belangrijke schakel in de keten van innovatie en duurzaamheid. Dat is wat Platform Zero in Rotterdam wil worden. Het eerste gebouw van van Platform Zero staat op de Climate Campus in het oude havengebied.

Jonge bedrijven, die met technologie voor een beter klimaat zorgen, een handje helpen zodat het na een enthousiast en veelbelovend begin niet fout loopt. Mare Straetmans ziet het gebeuren. De medeoprichter, samen met Auke Ferwerda ziet start- en scale-ups te weinig tijd krijgen om door te kunnen groeien. 

„Subsidietrajecten die te langzaam verlopen, de samenwerking met partners, het hele domein aan activiteiten om door te kunnen gaan verloopt nogal eens moeizaam. Drie maanden wachten op een ontwikkeling -wat voorkomt- is voor jonge bedrijven heel veel tijd.”

Campus Platform Zero

Platform Zero, zelf start-up, hoopt dit soort plooien glad te kunnen strijken. Met hulp, advies, de juiste mensen aan elkaar koppelen en dus ook fysiek de doelgroep een plek bieden. 

„De plek is prachtig,” doelt Straetmans op het westelijk gebied aan de Nieuwe Maas richting Schiedam. „Dat is een beetje tussen stad en haven in, goed ontsloten met bijvoorbeeld een metro vlakbij en ideaal voor de creativiteit.”

De campus van Platform Zero in Rotterdam.
Climate Campus ©Platform Zero

Een jaar geleden begon het idee van Platform Zero vorm krijgen. Met fysieke aanwezigheid in de haven, een climate-tech campus gericht op energietransitie. Start-ups vanuit de maritieme en energiesector kunnen nu voortaan op de campus in Merwe-Vierhavens terecht.

„Het dilemma is vaak dat er echt goede technische mensen bij een jong bedrijf zijn betrokken met goede ideeën, maar het niet altijd lukt die te realiseren. Ondernemerschap, commercialiseren, investeerders, onderzoekers, studenten: al die factoren en mensen moeten hier bij elkaar komen om die mooie ideeën te doen slagen.”

Voortekenen zijn gunstig

De voortekenen zijn gunstig voor Platform Zero. Met partners als het Havenbedrijf, First Dutch, Rabobank en gemeente Rotterdam aan boord en belangrijke spelers in de buurt (multinationals) zijn de plannen ambitieus. Er wordt al namens het platform een vergelijkbare hub gebouwd in Lissabon. Dat gebeurt met lokale partner Forum Oceano

„Het idee houdt niet op bij de grens. Internationaliseren is de bedoeling, met een netwerk van wel acht tot twaalf locaties tot in Azië toe. Dat past natuurlijk bij de impact van het klimaat. Onze oceanen zijn kapot. Daar past een grootschalige aanpak bij vanuit innovatieve bedrijven. De directe impact staat voorop. Platform investeert hier zelf ook in.”De campus moet heel concreet een plek voor gelijkgezinden worden, vult collega Iris Klingeman aan. „Echt een community”, benadrukt ze.

Twee bedrijven op campus

Op dit moment zijn concreet twee bedrijven in zee gegaan met Platform Zero. Deze zitten ook op de campus: Energy Pool en Maritime Battery Forum. Energy Pool zegt dé inkooporganisatie voor energiecollectieven te zijn. „Uniek op het gebied van energie-inkoop en het vermarkten van duurzame energie.” 

Platform Zero bij de lancering van de nieuwe campus.
Peter Goedvolk (First Dutch), Mare Straetmans (Platform Zero), Petra de Groene (Municipality of Rotterdam), Saskia Mureau (Port of Rotterdam), Auke Ferwerda (Platform Zero), Tim Houter (Hardt Hyperloop) ©Platform Zero

Energy Pool beheert en optimaliseert het energieverbruik van complexe systemen, handelend aan de vraagzijde, zoals industriële sites, gedistribueerde opwekking, hernieuwbare energie en opslagactiva. Maritime Battery Forum heeft tot doel de toepassing van batterijen in de maritieme sector te bevorderen. Dat gebeurt door middel van kennisdeling over onder andere technische ontwikkelingen en de technische en economische aspecten van het gebruik van batterijtechnologie op schepen en andere offshore installaties.

Tien keer zo groot

Gestart met duizend vierkante voor jonge klimaatondernemingen wil Platform Zero groeien naar het tienvoudige daarvan. Volgens de initiatiefnemers Platform Zero mag de economie in sommige sectoren wat teruglopen, voor deze hub lijken de vooruitzichten gunstig.

Straetmans: „We merken weinig van teruggang. Juist nu willen betrokkenen veranderen, er is een groeiende markt voor dit soort initiatieven, het gaat volgens velen te langzaam.”

Voorbeeld is volgens hem Green Town Labs in Boston. Een klimaat startup incubator aan de oostkust van de VS waar startende maar ook corporate bedrijven, investeerders, bestuurders en anderen samen komen. Green Town Labs geldt internationaal als toonaangevend, waar 200 climate tech startups de uitdaging aangaan om wat te doen aan klimaatverandering.

Brainport als voorbeeld

In Nederland vindt Straetmans Brainport Eindhoven een geslaagd voorbeeld van een overgang naar een nieuwe, soortgelijke bestemming van gebied zoals in Rotterdam. Brainport staat bekend als een ecosysteem dat is ontstaan voor innovatieve technologie om de wereld beter te maken op voormalig Philipsterrein.

Rotterdam is internationaal vermaard om de haven. Platform Zero ziet de nabijheid van grote industriële spelers, en dus in verband gebracht met milieubelasting, in de maritieme en energiewereld juist als kans. Ze kunnen impact maken om wat te doen aan klimaatproblematiek. 

Start- en scale-ups kunnen profiteren van die nabijheid. Door bijvoorbeeld een technologie te testen op grotere volumes, terwijl de industrie behoefte heeft om sneller te innoveren met nieuwe, duurzame technologieën.

Het M4H gebied past goed bij de ambitie van Platform Zero. Het is een transitiegebied, met een warm welkom voor innovatieve ondernemers die willen zorgen voor een schonere, betere wereld. Zo is er ook de duurzame mobiliteits scale-up Hardt Hyperloop neergestreken.