Author profile picture
Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Strategische onafhankelijkheid is voor Europa een speerpunt. Eindhoven voelt zich er mede verantwoordelijk voor.

Brainport Regio Eindhoven heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie, “en het zal niet lang meer duren voordat we op plek één staan”, zei de Eindhovense burgemeester Dijsselbloem vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak voor de Brainport community. 

En dat schept verplichtingen op een hoger niveau, zo voegde hij toe. “De producten en diensten die hier worden ontwikkeld, maken Europa minder afhankelijk van andere landen of regio’s en versterken de Europese strategische autonomie.” De zo vurig gewenste onafhankelijkheid van machtsblokken in China en de VS hebben er immers voor gezorgd dat het hele ecosysteem rond ASML vol in de belangstelling is komen te staan.

Eindhoven schrikt niet terug voor de verantwoordelijkheid, aldus Dijsselbloem. Hij wijst daarvoor op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren: “De intensieve samenwerking tussen overheid, industrie en kennis- en onderwijsinstellingen heeft geresulteerd in een wereldwijde koppositie in een aantal sleuteltechnologieën, de aanwezigheid van duizenden florerende bedrijven in heel diverse markten en brede werkgelegenheid in vele sectoren. Innovaties uit Brainport bieden antwoord op urgente maatschappelijke uitdagingen zoals op het vlak van energie, klimaat, gezondheid.”

70.000 nieuwe banen

De regio houdt voor de komende tien jaar rekening met een groei van het aantal arbeidsplaatsen met 70.000. “Dat is mooi, maar het stelt ons ook voor nieuwe uitdagingen. Want hoe gaan we ervoor zorgen dat er betaalbare woningen voorhanden zijn voor iedereen? En wat betekent deze groei voor onze bereikbaarheid en de leefbaarheid van onze regio?”

Sociale agenda

De economische groei houdt niet altijd gelijke tred met sociale en maatschappelijke taken. Het antwoord op die uitdaging ziet de burgemeester deels in de opzet van een ‘sociale agenda’ onder de naam ‘Brainport voor Elkaar’.

Dijsselbloem: “Brainport Partnerfonds, Impact040, Brainport Development, Samen voor Eindhoven, de gemeente Helmond en de gemeente Eindhoven hebben het initiatief genomen om te werken aan deze gezamenlijke sociale agenda. En, zoals dat in onze regio gebruikelijk is: iedereen kan zich daarbij aansluiten.”

Met  ‘Brainport voor elkaar’ wil de regio het succes van de samenwerking breder trekken. “Ik ken geen enkele andere regio in ons land waar het bedrijfsleven zo bereid is om mee te investeren om de kansen van onze regio optimaal te kunnen benutten. Of het nu gaat om bereikbaarheid en mobiliteit, om het versnellen van de woningbouw of het beter benutten van alle talenten en talentjes die we ook zo hard nodig hebben. Niet voor enkelen maar voor velen.”