Stijn Steenbakkers, Jeroen Dijsselbloem, Martijn van Gruijthuijsen, Paul van Nunen.
Author profile picture

Nee, het gaat niet om Eindhoven of Brainport, maar om het hele land. Of liever nog, om Europa. Als er één argument boven alle andere uitsprong bij de campagne die de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem over het kabinet uitstortte, dan is het wel dat die miljarden echt niet puur voor Brainport zijn. “De impact gaat veel verder.”

Die boodschap vormde ook de rode draad in de persconferentie die Dijsselbloem vanavond samen met Brainport Development-directeur Paul van Nunen, gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen en wethouder Stijn Steenbakkers in het Eindhovense stadhuis gaf. Aanleiding voor het persgesprek vormde het besluit van het Rijk, de provincie en de regio om tot 2030 in totaal 2,51 miljard euro in publieke voorzieningen in Brainport Eindhoven en omgeving én in een landelijk talentplan te investeren. Directe aanleiding voor de operatie was de dreiging vanuit ASML om verdere groei vooral buiten Nederland te realiseren.

Van nationaal belang

“De innovatieve maakindustrie, en met name de semicon sector groeien stevig en zijn in toenemende mate onderdeel van de geopolitieke ontwikkelingen”, zei Dijsselbloem. “En dus is deze industrie bepalend voor de toekomstige economie van Nederland. Wat hier gebeurt, bij bijna 6000 techbedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen, is uniek én van groot nationaal belang.” Doorontwikkelen lukt alleen als de leefbaarheid en toegankelijkheid van de regio gegarandeerd wordt, aldus de burgemeester. “Het gaat om een groei in balans, met oog voor welvaart én welzijn van mensen. Daarom hebben we het Rijk gevraagd om ons te helpen zodat de druk op de regio niet te hoog wordt.”

Dijsselbloem had gevraagd om 5 à 8 miljard voor de periode tot 2040. Dat dat ‘slechts’ de helft is geworden, is alles behalve een teleurstelling, zo liet hij vanavond weten. “Ik heb er begrip voor dat het demissionaire kabinet geen al te grote stappen kan nemen. Vandaar dat ze zich tot de periode tot 2030 hebben beperkt. Dit is de eerste fase om de hele agenda die nodig is, uit te voeren.”

Delft, Twente en Groningen

Een van de onderdelen van het steunpakket richt zich op talent. De groei van de halfgeleiderindustrie vraagt om heel veel extra medewerkers, van alle niveaus. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, komt er een nationaal versterkingsplan van microchiptalent, waaraan ook onderwijsinstellingen in Delft, Twente en Groningen deelnemen. Paul van Nunen: “We mogen best even stilstaan bij het belang van onze technologie en industrie voor Nederland. Maar laten we ook snel weer aan de slag gaan. Dit kunnen wij als Brainport niet alleen uitvoeren. Dat gaan we met Twente, Delft, Groningen en de ministeries aanpakken.”

Naast de steun voor alle reguliere opleidingen komt er 50 miljoen euro beschikbaar voor om- en bijscholing met als specifiek doel om ondervertegenwoordigde doelgroepen te laten instromen. Bovendien rekent de regio Eindhoven op een extra rijksinvestering van 150 miljoen euro voor de huisvesting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Ook gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen onderstreepte het nationale belang: “Brabant, en Brainport in het bijzonder, is de groeimotor van de Nederlandse economie. Hier ligt de basis voor het Nederlands verdienvermogen van de toekomst.”

Mobiliteit

Brainportwethouder Stijn Steenbakkers, tevens voorzitter portefeuillehoudersoverleg Economie Metropoolregio Eindhoven, richtte de focus op de mobiliteitsopgave, waar bijna de helft van het totaalbedrag naar toe gaat. Zo kondigde hij er een verdiept busstation, een snelle buslijn langs de campussen en een bredere A2 aan. Alle infrastructuur-wijzigingen maken ook de bouw van 20.000 woningen op Fellenoord mogelijk. Huizen moeten er ook elders in de Brainportregio komen en daarom is er voor alle 21 gemeenten een subsidie van 10.000 euro per woning als compensatie voor de “onrendabele top” waarmee de woningbouw nu te maken heeft.

Waar gaat het geld naar toe?

> € 1,03 miljard voor het opleiden en behouden van talent. Bevorderen van instroom van talent in de tech-sector. De groei van MBO, HBO en WO onderwijsinstellingen in Brainport, maar ook in Twente, Delft en Groningen. En een investering voor meer techniek onderwijs op de PO en VO scholen.
> € 1,06 miljard voor de verdere ontwikkeling van het hoogwaardige busstation en de HOV 4 in Eindhoven. De verbreding van de A2/N2 en een OV lijn (de ‘Brainportlijn’) van De Run in Veldhoven naar station Best.
> € 425 miljoen voor versnelling van woningbouw met daarin de gebieden Eindhoven KnoopXL en de HOV 4. En brengen ook noodzakelijke andere voorzieningen, zoals PO en VO scholen, in kaart.