Brainport Industries Campus (BIC1), Photo © Rico Vogels
Author profile picture

Om ASML te behouden voor Brainport gaat het bedrijf samen met de gemeente Eindhoven onderzoeken of Brainport Industries Campus (BIC) geschikt is voor de noodzakelijke doorontwikkeling van de chipmachinemaker. ASML verwacht daar werk te kunnen bieden aan 20.000 nieuwe medewerkers. Een deel van de recent toegezegde 2,5 miljard euro uit ‘Project Beethoven’ zal daarvoor aangesproken worden. Het gaat om de BIC-delen die eerder als BIC 3 tot en met BIC 6 in de schetsen stonden. Nu wordt gesproken over ‘BIC Noord’. De uitvoering moet rond of vlak na 2030 zijn beslag krijgen. Binnen het Eindhovense college van B&W wordt al gesproken over ‘Project Mozart‘.

Waarom moet je dit weten?

De Nederlandse regering heeft onlangs miljarden ter beschikking gesteld om Brainport Eindhoven aantrekkelijker te maken voor nieuwe en toekomstige bewoners. Onderliggend doel was om op die manier ASML te behouden voor ons land. Met 20.000 nieuwe banen voor ASML in Eindhoven lijkt dat te gaan lukken.

Het aantal arbeidsplaatsen binnen ASML in Nederland zal de komende jaren flink groeien. ASML wil graag dicht bij de hoofdlocatie (met R&D, productie en service) in Veldhoven blijven en heeft daarom de voorkeur uitgesproken om uit te breiden in de Brainportregio. In zijn oorspronkelijke toekomstvisie is BIC verdeeld over 6 clusters, waarvan BIC 1 inmiddels volledig is verhuurd en de realisatie van BIC 2 naar verwachting in 2025 start. Op BIC Noord – de combinatie dus van clusters 3 tot en met 6 – zou voor ASML capaciteit zijn voor circa 20.000 arbeidsplaatsen.

Al die nieuwe activiteiten creëren in zichzelf ook weer nieuwe aanvullende banen in de toeleveringsketen, zowel binnen als buiten de regio. Mogelijk dat een deel van die aanvullende uitbreiding op BIC 2 of een deel van BIC Noord kan plaatsvinden, zo verwachten de betrokkenen. Brainport Eindhoven houdt rekening met in totaal ruim 70.000 nieuwe banen tot 2040.

Demissionair minister Micky Adriaansens noemt het goed nieuws dat ASML de intentie heeft uitgesproken om de kantoren en onderzoeks- en productiefaciliteiten verder uit te breiden op BIC. “ASML staat wereldwijd aan de top van de microchipindustrie en speelt een sleutelrol in zowel ons economisch landschap als onze veiligheid. Hun besluit om verdere investeringen in ons land te maken, versterkt onze positie als een toonaangevend centrum voor hightech innovatie. ASML is bovendien belangrijk voor de regio als samenwerkingspartner van honderden toeleverende (mkb-)bedrijven.”

(verhaal gaat door onder de foto)

Wethouders Verhees, Steenbakkers, Esselbrugge en Toub van Eindhoven bij de toelichting.

Kernactiviteiten

CFO Roger Dassen van ASML ziet het plan als onderdeel van de locatiestrategie voor de lange termijn om uitbreiding mogelijk te maken en de groei van het grote ecosysteem te ondersteunen. “Zoals we eerder hebben gezegd heeft ASML de voorkeur om de kernactiviteiten in Nederland zo dicht mogelijk bij de bestaande locaties in Veldhoven te houden, omdat dit de samenwerking tussen de teams en verschillende onderdelen zal bevorderen, wat nodig is om innovatie te stimuleren. BIC is voor ons een interessante optie die we nu samen met de gemeente Eindhoven verkennen.”

Beslissingen over toekomstige locaties van ASML moeten volgens Dassen wel ondersteund worden door “gunstige omstandigheden”, zoals de beschikbaarheid van talent, infrastructuur, huisvesting en een sterk investeringsklimaat. De recent aangekondigde maatregelen van de overheid dragen hieraan bij. Ook ASML is actief betrokken om deze zaken te adresseren en op deze manier voor duurzame groei te zorgen waar iedereen baat bij heeft.”

Cruciaal moment

Wethouder Stijn Steenbakkers (Brainport en Economie) noemt de intentieverklaring die de gemeente en ASML nu tekenen een cruciaal moment en een belangrijke stap voor de toekomst, zowel voor Brainport Eindhoven, als voor Nederland en Europa. “ASML en de semicon-keten vormen de champions league van onze toekomstige economie en welvaart, met banen op alle niveaus en door de hele economische keten.” De keuze voor BIC is daarbij zeer passend, zegt hij. “Het profiel van het bedrijf past naadloos in het DNA van de campus. BIC is het centrum van productie en innovatie in onze hightech maakindustrie, waar ondernemerschap, gezamenlijk innoveren, onderwijs en samenwerking onder één dak samenkomen.”

(verhaal gaat door onder de foto)

Persmoment bestemmingsplan BIC II met op de foto o.a wethouder Stijn Steenbakkers van de gemeente Eindhoven en Ferdinand Gremmen van SDK Vastgoed. 27-9-2023. Foto: Bram Saeys
Ferdinand Gremmen (SDK Vastgoed, exploitant BIC), wethouder Stijn Steenbakkers (Eindhoven) © Bram Saeys

Steenbakkers noemt de stap ook een keuze voor een ‘nieuwe economie’: “Eén die duurzaam is, gericht op technologische ontwikkeling en het bedenken van oplossingen voor mondiale maatschappelijke vraagstukken als duurzaamheid, digitalisering en gezondheid.”

Zorgen over woningbouw, voorzieningen en infrastructuur

Naast kansen brengt de mogelijke uitbreiding van ASML op BIC ook de nodige nieuwe zorgen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, infrastructuur, zorg en basisvoorzieningen. In een toelichting op de plannen legden de betrokkenen vanmiddag uit dat het van groot belang is dat “de uitbreiding in balans plaatsvindt, er oog is voor de grote opgaven en de sociale cohesie in de stad en dat iedereen de kans krijgt om mee te doen.”

Om die reden willen de gemeente en ASML gezamenlijk verder werk maken van structurele sociale programma’s. Voorbeelden hiervan zijn plannen rond het verstevigen van de inzet van ASML en het bedrijfsleven in vier maatschappelijke fondsen op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, talent en het sociale programma Brainport voor elkaar. Extra aandacht is er in deze ontwikkeling voor banen voor praktisch geschoolden en onbenut arbeidspotentieel.

Brainport Industries Campus

Voor BIC biedt het initiatief kansen om de campus versneld te ontwikkelen. De mogelijke uitbreiding van ASML op BIC Noord zal bijdragen aan het vervolmaken van BIC en geeft mogelijkheden om BIC sneller te ontwikkelen. Op deze manier kan het gehele innovatie ecosysteem samen met onderwijspartners nog dichter bij elkaar tot vernieuwing en innovatie komen. Dit alles gebeurt binnen de reeds geplande uitbreidingscontouren, op de daarvoor al bedoelde ruimte in het masterplan BIC, alleen wel in een hoger tempo dan oorspronkelijk was voorzien. Het grootste deel van de gronden (zo’n 80%) van BIC is reeds eigendom van de gemeente. De overige gronden moeten nog worden verworven. Om regie op de gebiedsontwikkeling te houden en om ongewenste verkopen en prijsopdrijving tegen te gaan heeft de gemeente per direct een voorkeursrecht gevestigd op het gebied.

Brainport Industries Campus Clusters 1 - 6
Brainport Industries Campus Clusters 1 – 6