©HelloWater
Author profile picture

HelloWater wil in België helpen om het riolerings- en zuiveringsprobleem aan te pakken. De zelf omschreven als ‘milieuvriendelijkste lokale waterzuiveringsinstallatie’ van deze start-up met Europese ambities zou met name een oplossing zijn voor de buitengebieden in België. Op relatief eenvoudige wijze, met planten, hoeft nuttig water niet verloren te gaan.

Bestuurder Wouter Igodt kan gepassioneerd vertellen over het project waarin HelloWater samen optrekt met onder meer de Universiteit Gent en Vlaams Kenniscentrum Water. De Vlaming is van huis uit tuinaannemer (hovenier). Door zijn interesse in afvalwater raakte hij betrokken bij het interregionale innovatieplatform voor duurzame afvalwatervoorzieningen I-Qua, aan beide zijden van de Nederlands-Belgische grens.

De focus ligt daarbij op het uitproberen van oplossingen voor afvalwatervoorzieningen op het platteland. Om te werken aan de zichtbaarheid van die oplossingen werd bijvoorbeeld een mobiele waterzuivering gebouwd die op festivals het afvalwater zuiverde. HelloWater is een spin-off van deze interregionale samenwerking in Europees verband.

Lage rioleringsgraad België

België is op rioleringsgebied interessant omdat het de norm van Europese Kaderrichtlijn Water voor 2027 niet lijkt te halen. De riolerings- en zuiveringsgraad zou in dat jaar 97 procent moeten bedragen. Bijna een op de vijf Vlamingen is nu echter nog niet aangesloten op de riolering. Experts menen dat het een hele zo niet onmogelijke klus wordt die streefnorm op tijd te halen, gelet op het huidige tempo waarin riolering wordt aangelegd.

Igodt: “In het buitengebied ligt de grootste uitdaging, omdat centrale riolering hier een dure oplossing is door de lange afstanden. Daarnaast is de noodzaak in Vlaanderen ook groot om water te behouden. We hebben minder oppervlaktewater. Afvalwater gaat nu via de riolering naar de zuivering, een waterloop en vervolgens in de zee. Dat kan beter.”

HelloWater noemt de methode geen ‘rocket science’. Igodt: “Er wordt al langer geëxperimenteerd met plantenfilters, maar deze werden nooit op grote schaal ingezet. Wij hebben de techniek gefinetuned en gaan onze installaties slim maken door online te monitoren.”

Plantenfilter met bijhouden data

“Bovendien blijft het niet bij de louter de installatie. Gedurende het hele waterzuiveringsproces blijven we actief opvolgen en monitoren met een dataplatform. We zijn niet louter een leverancier, maar een heuse partner. Onze plantenfilters zijn robuust en vangen fluctuaties perfect op zonder in te boeten op de prestaties.”

Afvalwater komt in het systeem van HelloWater samen in een voorbezinktank, waar al vaste deeltjes naar de bodem zinken en het afvalwater tijd krijgt om voor te bezinken. Het vloeibare deel loopt over in een pompput. Van daaruit wordt het afvalwater met een pomp en verdeelsysteem gelijkmatig in de plantenbak, een helofytenfilter, geïnjecteerd. 

Vervolgens sijpelt afvalwater langzaam tussen de plantenwortels en een mix van lava en substraten. Samen met regenwormen en insecten zuiveren micro-organismen het afvalwater.

©HelloWater

Behalve dat afvalwater lokaal wordt opgevangen en gefilterd, is het daarna geschikt om terug te geven aan de natuur of voor laagdrempelige toepassingen. “Een particulier kan het water bijvoorbeeld gebruiken voor eigen tuin of om de auto te wassen. Of het zuivere water wordt afgeleid naar een beek. Het infiltreren van zuiver water helpt ons landschap weerbaarder te maken tegen verdroging.”

“Onze basisgedachte is dat afvalwater voor 99 procent uit water bestaat, te gek om zomaar te gaan dumpen. We hebben een opdracht voor de generaties die na ons komen.”

Filters fijnmaziger en compact

HelloWater gebruikt geen rietfilter, zoals dat veel wordt toegepast bij individuele behandeling van afvalwater (iba) maar andere planten. Igodt: “Een verschil met dit soort gebruikte filters is dat we werken met planten die fijnmaziger zijn met hun wortels en we kunnen deze zeer compact bouwen.”

Een ander element waarmee HelloWater zich probeert te onderscheiden is de flexibiliteit van het waterzuiveringssysteem. “Dat kan makkelijk worden aangepast aan de behoefte van de eindgebruiker. Zo kan een installatie in je tuin staan, maar kan deze evenzeer op je dak belanden als dit handiger blijkt, in de grond of verwerkt als landschappelijk deel van een tuin.”

HelloWater is zelfverzekerd over de kans op succes. “Dit systeem is goed op te schalen, wijst de praktijk uit en wetenschappelijke onderbouwing. De schaalbaarheid maakt het geschikt voor een woning, een landbouwbedrijf tot wel tientallen huizen.”

Europese ambities

Het zuiveringssysteem voldoet aan de Europese lozingsnormen van 2027. Er zijn dan ook internationale ambities.

Nationaal is de bedoeling eerst Vlaanderen te ‘veroveren’, daarna is logischerwijze Wallonië interessant voor uitbreiding. “Maar we hebben ook al contacten in Nederland en Frankrijk is vlakbij. Op de lange duur willen we steeds verder uitbreiden, tot bij wijze van spreken Zuid-Afrika. Dat is geen gimmick, we geloven erin. We hebben nog wat administratieve horden te nemen, maar we komen er wel” 

Behalve de uitbreiding van het werkterrein liggen de ambities ook in het oplossen van afvalwaterproblematiek in de landbouwsector en het afvangen van fosfaat voor hergebruik.

De in december officieel opgerichte start-up heeft de eerste opdrachten binnen. “Ook is deze winter kapitaal opgehaald samen met andere ondernemers. Binnen drie jaar willen we een gerenommeerde onderneming zijn.”

En is het plantenfiltersysteem betaalbaar? De kosten zijn volgens HelloWater zo’n vijftig procent van wat doorgaans moet worden betaald voor riolering in buitengebied. Daarnaast is het systeem met plantenfilters onderhoudsarm. Ook het stroomverbruik is minimaal, dat zou voor een particuliere iba jaarlijks op €1 per persoon neerkomen.

Wouter Igodt ©HelloWater

Ook interessant: ‘Nederland kan Silicon Valley van watermanagement worden’