Proeftuin voor duurzamer grondverzet

Grondverzet bij projecten in grote wateren kan duurzamer. Te denken valt aan minder broeikasemissies in organisch bodemmateriaal of langzaam werken met duurzame stroom. Het is […]

Duurzame productie groen gas met mest

Een fabriek in Emmen gaat groen gas maken van mest zonder uitstoot. De provincie Drenthe heeft daarvoor deze week een vergunning afgegeven. Het is een […]

Op zoek naar het Circulaire Businessmodel

Tien bedrijven uit de Brainportregio gaan het komende half jaar aan de slag met een circulaire business case. Hun doel: een toekomstbestendig bedrijfsmodel creëren door […]