Het Blueblogs biofilter systeem van Field Factors in Rotterdam (Sparta)
Author profile picture

Field Factors zorgt voor het zuiveren en opslaan van regenwater met behulp van het circulaire systeem Bluebloqs. Het kan worden toegepast in een stedelijke omgeving, zoals bij Sparta in Rotterdam. Voordeel is dat het systeem weinig ruimte inneemt. Maanden later kan het water in een droge periode worden hergebruikt.

Commercieel directeur Wilrik Kok (36) licht het vernieuwende van Field Factors toe.

Hoe is het idee ontstaan voor Field Factors?

We hebben allemaal een ruimtelijke achtergrond, o.a. van de TU Delft: landschapsontwerp, bouwkunde en industrieel ontwerp. We zagen dat regenwater vaak zo maar werd afgevoerd, terwijl er later vraag naar water was voor irrigatie, koeling. Dat besef was er al voordat de heel droge periodes in de afgelopen zomers er waren. Dat je bijvoorbeeld de kans moet benutten als de riolering wordt vervangen. Field Factors wil water anders beheren, op een natuurlijke wijze.

Wat zijn de activiteiten?

De kern is het toepassen van Bluebloqs. Het is een compact, groen systeem dat 95% van het regenwater opvangt en zuivert door biofiltratie in combinatie met ondergrondse opslagtechnologie. Daarmee kunnen parken groen blijven, zijn sportvelden elk seizoen in optimale conditie en is het water goed genoeg voor industrieel gebruik.

In Rotterdam bij het Sparta-stadion is bijvoorbeeld het hemelwaterriool afgekoppeld en wordt in vier stappen beschikbaar gemaakt voor hergebruik. Regenwater in het stadion en op het nabije plein wordt opgevangen, bij elkaar zes voetbalvelden groot. Dat water wordt in een buffer onder een Cruyff Court verzameld. Vervolgens wordt dit vervuilde water door planten en zand gezuiverd. Het gezuiverde water wordt in een ondergrondse waterbel opgeslagen. Dat kan worden gebruikt door spelende kinderen bij hitte en voor het besproeien van het Spartaveld. Wateroverlast tijdens heftige buien wordt voorkomen, het plein is er groener en de voetbalclub heeft een duurzame watervoorziening.

Het is een brede aanpak: van begin tot eind, het onderhoud. We gaan uit van de locatie, maken daar een quick scan van. Hoe is de ondergrond, wat is de mogelijkheid tot afkoppelen? Vervolgens maken we een schetsontwerp om een beeld te geven wat er mogelijk is en wat het ongeveer kost. Gaat de belangstellende partij akkoord dan werken we het tot de bestekfase uit, dat een aannemer aan de slag kan. Daarna blijven we betrokken bij de monitoring en het onderhoud.

Het team van Field Factors, plus een onderzoeker en twee afstudeerders
Het team van Field Factors, inclusief een onderzoeker en twee afstudeerders. Ook met oprichters Wilrik Kok (links) en Karina Peña (rechts).

Wat maakt jullie bedrijf onderscheidend?

Bijzonder is dat Field Factors heel vroeg bij het ontwerp van het watersysteem wordt betrokken, maar dat later ook betrokken blijft. Dat gebeurt meestal niet. Normaliter is de aanleg van waterafvoer en het beheer gescheiden van elkaar. Daarnaast is de ruimtelijke inpassing een unieke kwaliteit van Bluebloqs.

Hoe zijn de reacties tot nu toe?

Toen we begonnen speelde de droogteprobematiek nog niet zo en was het echt een kwestie van eerst zien, dan geloven. Achteraf gezien hebben we het juiste momentum gekozen, want het is nu heel actueel. Tot op heden zijn we vooral bezig op unieke locaties en met pilots, die als voorbeeld kunnen dienen om ons systeem ook regulier in de wijk toe te passen.

Wat is het grootste obstakel geweest?

In het begin was de omgeving, ook op straat, huiverig en vond men de werking en bouwwijze moeilijk te accepteren, dat een waterzuivering daadwerkelijk kan in de openbare ruimte. Normaal zijn deze weggestopt onder de grond, maar wij hebben bewust gekozen voor zichtbaarheid. En dan bedoel ik ook met name de plek, dat je een speciale locatie pakt waar veel mensen komen voor de eerste toepassing van de Bluebloqs Biofilter.

Wat was het hoogtepunt?

Dat was vorig jaar bij Sparta in Rotterdam. Dan heb je iets gebouwd en is het spannend of het echt goed werkt. Op die plek wordt best veel water verwerkt, dus als het fout gaat krijg je ongewenste aandacht. En in oktober hebben we een ton gewonnen als finalist van de Green Challenge. Dit is een jaarlijkse, internationale competitie van de duurzaamheidscompetitie van de Postcode Loterij.

Wat valt er voor het komend jaar te verwachten?

We zijn in de race om vijf systemen te bouwen. Eentje moet zeker lukken maar voor de andere vier projecten staan ook alle seinen op groen. Daarnaast verwachten we antwoord van onze patentaanvraag en lanceren we een nieuw product, een uitbreiding van de Bluebloqs productlijn: zeg maar een regentuin.

Waar staat Field Factors over vijf jaar?

We zijn gegroeid en hebben een team van vijftien mensen. Tegen die tijd hebben we vijftig systemen operationeel in Nederland. Ook hebben we ons werkterrein verlegd naar Spanje. Onze directeur Karina Peña is namelijk Spaanstalig en Spanje zal steeds meer last krijgen van oprukkende droogte.

Geïnteresseerd in start-ups? Lees hier alle artikelen uit onze serie.