Jan Jongert ©PulsUp
Author profile picture

Bedrijventerreinen kunnen een stuk duurzamer door samen te werken op het gebied van afval en restmaterialen. PulsUp doet dat door bijvoorbeeld het afval van het ene bedrijf te laten gebruiken als grondstof voor de ander. Reststromen kunnen zo nieuwe waarde krijgen. Een onlineplatform en een makelaar helpen om dat te bereiken.

Jan Jongert (partner) vertelt namens PulsUp meer over het hergebruik van reststromen op bedrijventerreinen.

Hoe is het idee voor PulsUp ontstaan?

“Als architectenbureau werkten we we al langer met reststromen. Voor de realisatie van onze ontwerpen gebruikten we voor het grootste deel afgedankte materialen uit de directe omgeving. Die kwamen uit gesloopte gebouwen of het waren soms productierestanten uit de industrie. Met die ervaring wilden we dit hergebruik toepassen op grotere schaal, voor de industrie zelf. Hoe kunnen bedrijven onderling reststromen delen? Wat is er lokaal mogelijk? Met steun van het Stimuleringsfonds voor architectuur konden we dat idee in 2015 verder uitwerken.”

Kun je de bezigheden wat uitgebreider toelichten?

“Onze aanpak is een stappenplan. We geven ondernemers eerst uitleg over circulair ondernemen en de kansen door uitwisseling van reststromen. Meestal weten bedrijven niet van elkaar dat de een materiaal heeft dat overbodig is maar bij de buurman nog kan worden gebruikt.

In de praktijk is het al gelukt om onder meer graan als restproduct van een bakkerij als grondstof te laten dienen voor een bierbrouwerij. Van de laatste is tevens al CO2 gegaan naar het productieproces van een algenkwekerij. Het is ontdekken hoe grondstoffen hun waarde kunnen behouden.

De volgende stap is een Pulsscout die in gesprek gaat met de partijen op en rond een bedrijventerrein voor onderzoek naar kansen en behoeften. Vervolgens wordt geprobeerd cijfers te achterhalen over volume, kwaliteit en de waarde van materiaal- en energiestromen.

Een grondstoffenmakelaar wordt erbij gehaald om bedrijven te begeleiden bij het vinden van praktische oplossingen voor uitwisseling en hergebruik van bestaande reststromen van bedrijven. Een belangrijk middel is daarbij de Pulsapp. Het is een digitaal, door de makelaar beheerd online grondstoffenplatform dat inzicht geeft in de beschikbare reststromen van bedrijven in een gebied. Die app werkt idealiter met actuele gegevens van vragers en aanbieders van grondstoffen. De Pulsapp geeft inzicht in materiaalstromen per bedrijventerrein, per type reststroom en per productieketen.

Tenslotte worden resultaten gepresenteerd, afspraken gemaakt voor de toekomst en verantwoordelijkheden overgedragen.”

Jan Jongert ©PulsUp

Waarin verschilt PulsUp van vergelijkbare initiatieven?

“Er zijn steeds meer marktplaatsen in ontwikkeling voor het stimuleren van de circulaire economie. Dat wil zeggen aanbod van afgedankte grondstoffen laten aansluiten op vraag naar restmateriaal dat nog economische waarde heeft. Bijzonder is dat we dit op gebiedsniveau doen, voor bedrijventerreinen.

In de toekomst gaat het er volgens ons naartoe dat zelfs het selectiebeleid voor een bedrijventerrein gebaseerd moet zijn op hoe ondernemingen elkaar circulair kunnen aanvullen. Dus of de ene onderneming wat betreft reststromen van waarde kan zijn voor een ander en omgekeerd. We hebben in 2016 met PulsUp aan de Milieudienst Rijnmond en de gemeente Den Haag onze eerste adviezen mogen leveren.”

Wat is het grootste succes tot nu toe?

“Dat is een pilot in China. Een megabedrijventerrein kocht de eerste licentie op ons platform. Daar was voldoende budget en had een provincie met 130 bedrijventerreinen interesse. Het zag er veelbelovend uit. Recent in Nederland tonen provincie Zuid-Holland en omgevingsdiensten ook belangstelling voor het concept.”

En wat zijn de tegenvallers?

“Dat ligt in het verlengde van het succes in China. Daar gooide een nieuwe eis om binnen drie jaar overal met eigen software te werken roet in het eten voor het werken met ons platform. De oplossing is daar nu samen met ons zusterbedrijf in China een nieuwe onderneming op te richten, in Hong Kong, om er verder te kunnen met een pilot.

Een ander manco waar we tegen aan lopen is het delen van data door ondernemingen om zicht te hebben op reststromen en de waarde ervan bepalen. De grondstoffenmakelaar moet vertrouwen opbouwen om dat voor elkaar te krijgen. Dat lukt redelijk.”

Hoe wordt er gereageerd op de wijze waarop PulsUp bedrijventerreinen circulair wil maken?

“Het is voor veel bedrijven nog een complex verhaal om uit te leggen. Maar bijvoorbeeld provincies en andere overheden reageren goed. Het past goed in het streven om op gebiedsniveau circulair te werken.

Er is wel een verschil tussen Nederland en China, waar alle processen veel sneller kunnen. Daar is genoeg geld en durven ondernemingen buiten de gebaande paden te treden en onverwachte samenwerkingen aan te gaan. In Nederland ontmoeten we sinds de klimaatplannen van het kabinet gelukkig ook steeds meer van dit soort bedrijven.

Anderzijds heb je ondernemingen met aandeelhouders die meer op de korte termijn kijken. Dan wordt het lastiger. Die hebben vooral de nabije toekomst voor ogen.”

Wat staat PulsUp komend jaar te wachten?

“De coronacrisis maakt het belang van informatie uitwisselen duidelijk. Als bedrijven van elkaar weten welke grondstoffen en afvalproducten ze gebruiken, wordt het veel makkelijker bij elkaar af te nemen en om te schakelen als de internationale logistiek wordt onderbroken.  Concreet treffen we voorbereidingen om in Zuid-Holland met bedrijventerreinen onze aanpak op te starten en proef te draaien. En we gaan in Hong Kong met een nieuwe onderneming van start.”

Waar staat PulsUp over vijf jaar?

“We hopen dan vijf tot tien procent van de Nederlandse bedrijventerreinen met onze methode te bedienen.”

Meer artikelen over start-ups leest u hier.

Kijk hier naarhet college van Cees-Jan Pen over Cirrculaire bedrijventerreinen, gegeven voor IO-tv