arnhem nijmegen circulair
Author profile picture

Als het gaat om circulariteit, kan Brainport Eindhoven nog heel wat leren van de regio Arnhem-Nijmegen. Dat zegt lector Ondernemende Regio Cees-Jan Pen van Fontys Hogescholen. Als voorzitter van de jury van de jaarlijkse Circular Economy Award gaf hij alle lof aan Arnhem-Nijmegen. “Deze regio beseft dat circulariteit cruciaal is om op langere termijn concurrerend en ondernemend te blijven. De regio zet hier met nadrukkelijke steun van de provincie samen met gemeenten en het bedrijfsleven echt op in.”

Volgens Pen geeft Arnhem-Nijmegen van alle deelnemende regio’s het beste uitvoering aan circulaire ambities en betrekt daar nadrukkelijk ook de samenleving en het bedrijfsleven in. “De slimste regio Brainport kan hier nog wat van leren en dat zal ik zeker agenderen.” Pens advies zal hoe dan ook op begrip rekenen, want de verantwoordelijk wethouder voor duurzaamheid in Eindhove, Jan van der Meer, bekleedde die positie eerder ook in Nijmegen.

“Circulariteit heeft echt een aanjaagfunctie voor een gebied”, zegt Pen. “Iedereen wil meedoen aan de circulaire economie, terwijl het vijf jaar terug vooral kosten en gedoe was. Regio’s en bedrijvenlocaties zetten nu in op circulariteit om bedrijven te binden en aantrekken, terwijl nog niet zo lang geleden werd gedacht dat dit juist bedrijven zou afschrikken.”

De jury noemt enkele van de elementen die bijdroegen aan het verkrijgen van de prijs:

“Inwoners lopen landelijk voorop met het scheiden van afval. Zo zijn inwoners van de regio Rijk van Nijmegen er in 2017 in geslaagd 72,3 procent van hun afval te scheiden voor hergebruik, dicht bij het doel om in 2020 tot 75 procent afval her te gebruiken. Afvalbedrijf ARN in Weurt start dit najaar met het recyclen van incontinentiemateriaal, waarmee ze een Nederlandse primeur heeft. Afvalbedrijf AVR in Duiven investeert in grootschalige CO2-afvang, die wordt gebruikt door tuinbouwbedrijven in Nextgarden in Lingewaard. Industriepark Kleefse Waard in Arnhem – finalist in de categorie werklocatie – zet de Grondstoffenbank op. De regio heeft een circulaire OV-aanbesteding gedaan, werkt aan verduurzaming woningen en bedrijventerreinen en koopt duurzame energie samen in“.

Cees-Jan Pen roept private en publieke betrokkenen in Arnhem-Nijmegen op de Award te zien “als steun in de rug om andere regio’s die werken aan een beter vestigingsklimaat te inspireren met werkbare voorbeelden en resultaten. Dit is gelet op de grote klimaatuitdagingen waar wij voor staan hard nodig.”

Naast Cees-Jan Pen bestond de jury voor de Award uit Christiaan Kuipers (Urgenda), Guus Mulder (TNO), Gerard Roemers (Metabolic) en Bert Krikke (4thecity).

Foto: The Economic Board