Select Page

Tag: Brandevoort

Brainport Basisscholen: het Brandevoort voorbeeld

De Brainport scholen hebben onlangs een nieuw niveau toegevoegd aan hun systeem – dat van de basisscholen. ‘Brainport school‘ is het innovatieve concept dat in de regio Eindhoven is ontwikkeld om bij te dragen aan een eigentijdse ontwikkeling van de kinderen. De pijlers van Brainport school zijn nauw verbonden met de wereld buiten school: internationalisering, ondernemerschap van studenten, onderzoek en design learning. Hoe werkt het Brainport schoolconcept op basisniveau? E52 bezoekt de Helmondse Openbare Basisschool Brandevoort – een van de eerste 9 basisscholen in de regio Eindhoven die de status van aspirant-Brainport-school hebben verworven. Leraar Sacha Keijer, die een van de stuwende...

Read More

Brainport Smart District: zo zou het kunnen worden

“Het wordt een voorbeeld voor de hele wereld” (dit verhaal is ook in een speciale, kortere, mobiele versie beschikbaar) Brainport Smart District, een nieuwe wijk van 1000 woningen grenzend aan het Helmondse Brandevoort. Het idee voor deze slimme woon-proeftuin ontstond een paar jaar geleden binnen de smart city cluster van de Technische Universiteit Eindhoven, maar heeft inmiddels vaste voet aan de grond gekregen. Tijd voor een update met kartrekker Elphi Nelissen, in het dagelijks leven hoogleraaren decaan van de TU/e-faculteit bouwkunde. Tijdens de Smart City Conferentie die eind september in Eindhoven plaatsvond, gaf ze de laatste inzichten, aan de...

Read More

Brainport Smart District krijgt kantoor op Automotive Campus

Het project Brainport Smart District – de slimme wijk-in-wording in Helmond Branevoort – krijgt een hoofdkwartier op de Automotive Campus Helmond. Vanuit die plek gaan de aan het initiatief verbonden projectmanagers met hun teams aan de slag gaan op 12 gedefinieerde subthema’s. Er zijn zeven projectmanagers benoemd (sommige thema’s zijn geclusterd) en een implementation manager. Elke projectmanager heeft een eigen team die hem/haar ondersteunt met het realiseren van het plan. Lees hier meer over Smart District Brandevoort Brainport Smart District wordt een slimme wijk en komt in de wijk Brandevoort in Helmond, ten noorden van de spoorlijn, in De Marke. Onderscheidend van alle andere initiatieven rondom Smart Cities wereldwijd is dat deze wijk ‘smart’ wordt op alle aspecten die in een Smart District van belang zijn: bijvoorbeeld duurzaamheid, gedeelde mobiliteit, gezondheid en energiegebruik,  een open ecosysteem. Normaal gesproken richten Smart Cities zich op één van deze aspecten. Nieuw is ook dat deze wijk nog gerealiseerd moet gaan worden, zodat vanaf  het begin de principes en uitgangspunten voor een slimme wijk in de planvorming worden gedefinieerd. Er zullen ongeveer 1000 woningen verrijzen.  De gemeente Helmond werkt in dit project samen met Brainport, de TU/e, Tilburg University, SPARK-campus, Fraunhofer en de Provincie Noord-Brabant. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de bouw van zo’n wijk voor te bereiden. Twaalf thema’s Er zijn rondom de ontwikkeling Brainport Smart District twaalf thema’s...

Read More

Smart District: nooit eerder gedaan, dus doen we het

Het is nog nooit ergens eerder op deze manier uitgevoerd, maar Brainport Smart District Brandevoort wil het toch voor elkaar krijgen: een integraal smart city project op basis van 12 verschillende thema’s die allemaal met elkaar samenhangen. Afgelopen dagen werd daarvoor het fundament gelegd en binnen een paar maanden moet er een uitgewerkt plan liggen. Programmamanager Peter Portheine: “De implementatie start maandag. Nog vóór de zomer kan met de daadwerkelijke realisatie van Brainport Smart District gestart worden.” Lees ook: Brainport Smart District in vierdaagse snelkookpan Op de Automotive Campus in Helmond ging het van 5 tot en met 8 april van...

Read More

Brainport Smart District in vierdaagse snelkookpan

Eindhoven wil een smart society worden. Maar hoe gaat dat? Wat gebeurt er al? En van welke voorbeelden kunnen we iets leren? De DATAstudio onderzoekt de transitie die de stad moet doormaken om daadwerkelijk zo’n smart society te worden. Met elke week een nieuwe bijdrage op E52. Deze week: Brainport Smart District. Lees hier alle afleveringen in deze serie.   Het oorspronkelijke idee komt van Elphi Nelissen, decaan bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Maar dat er momenteel vier dagen lang door tientallen mensen gebrainstormd wordt over de exacte invulling van de “slimste wijk van Nederland”, dat is toch ook...

Read More

Een slimme burger in een slimme stad: Brandevoort

Zo’n 2000 woningen moeten er komen, waarvan de helft zo ‘smart’ mogelijk zal zijn samengesteld: Brainport Smart District, een slimme buurt binnen de Helmondse wijk Brandevoort. Maar hoe gaat dat er dan uitzien allemaal, en wanneer kunnen de eerste bewoners er hun intrek nemen? Laurens Schwiebert, kartrekker TU/e Smart Cities Project en coördinator voor Brainport Smart District in Helmond, lichtte 16 november een tipje van de sluier op voor CAST. Brandevoort is een Helmondse buitenwijk. Het nog te ontwikkelen deel ervan – De Marke, aan de noordzijde van het spoor – is na twee dagen vergaderen met vertegenwoordigers van de...

Read More

Follow Us

Nieuwsbrief

Evenementen

juni 2018

madiwodovrzazo
1
2
3
4
 • Engineers accelerating the future - I.O.T. / Energy efficiency
5
6
 • Drinks & Demo's
7
 • High Tech Meets Agro
8
9
 • B2B EVENT VOOR INTERNATIONALE BEDRIJVEN TIJDENS HIGH TECH ONTDEKKINGSROUTE DTW
 • Open Dag High Tech Campus Eindhoven - High Tech Ontdekkingsroute
 • HTCE-Logo web 3-lines RGBOpen Dag High Tech Campus Eindhoven - High Tech Ontdekkingsroute
 • Rubik's Cube Kampioenschap
 • Discover India in Eindhoven
10
 • EXPAT FAIR & FESTIVAL: DISCOVER TECH/ IT JOBS IN BRAINPORT EINDHOVEN
 • "i am not a tourist" Expat Fair & Festival
 • Expat Top 10
11
 • EXPAT FAIR & FESTIVAL: DISCOVER TECH/ IT JOBS IN BRAINPORT EINDHOVEN
 • Manic Mondays No.3
12
 • CROSSCARE X CROSSROADS CONVENTION Slimmer Leven 2020
13
 • INTERVIEW Grenzeloze vooruitgang begrensd Prof.mr.dr. Jan Smits
14
 • 24U STARTUP
 • kickoff of the Eindhoven MedTech Innovation Center
15
 • WORKSHOP: INTELLECTUEEL EIGENDOM-STRATEGIE VOOR MKB
16
17
18
 • Campus Technology Seminar: Sport & Technology
19
 • Innovation needs leadership - I am talking about you!
20
21
22
23
24
25
 • SME INSTRUMENT VOORLICHTING;EU subsidieregeling ht-MKB
26
 • Informatiebijeenkomst opening tweede DHI-tender 2018
 • INFORMATIEBIJEENKOMST SUBSIDIEREGELING DHI
27
 • 24U TREFT STRIJP-T
28
 • Crowd Management for sports venues
29
30