Brainport Smart District © UNstudio
Author profile picture

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) steunt de initiatieven rond Brainport Smart District in de Helmondse wijk Brandevoort, waarbij bewoners huurverlaging kunnen krijgen in ruil voor inzage in hun persoonlijke data. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

“Ik vind het een positieve ontwikkeling dat er geëxperimenteerd wordt met de mogelijkheden die data bieden om te werken aan maatschappelijke opgaven en aan de kwaliteit van leven, bijvoorbeeld om wijken duurzamer en circulair te maken”, schrijft Ollongren. “Ik vind het ook positief dat er kleinschalig wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren om burgers te betrekken bij dergelijke ontwikkelingen en het sluit aan bij de kabinetsambitie om burgers meer controle te geven over het gebruik van hun gegevens.”

Lees hier meer over Brainport Smart District

In Helmond wordt een slimme woonwijk gebouwd, Brainport Smart District, waarin zal worden geëxperimenteerd met nieuwe technologieën en manieren van wonen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe een wijk duurzaam en circulair kan worden gemaakt. Ook wordt er gekeken naar nieuwe manieren om data daarvoor in te zetten. Het uitgangspunt is om deze ontwikkeling samen met de bewoners van de wijk vorm te geven.

Het initiatief is een samenwerking tussen overheden, universiteiten en bewoners, zo benadrukt de minister. “Het initiatief is niet privaat gefinancierd” en wijkt daarmee af van een project zoals Google dat in Toronto uitvoert. “In een later stadium zijn marktpartijen uitgenodigd om te bezien of zij specifieke diensten aan zouden kunnen bieden, op één van de geselecteerde thema’s zoals duurzaamheid en fysiek en sociaal welzijn.”

Er zijn volgens Ollongren nog geen concrete afspraken vastgelegd over het delen van data. “Ook dient nader onderzocht te worden of c.q. in hoeverre die data tot op personen herleidbare gegevens kunnen bevatten. Wel geldt bij dit initiatief dat de betrokkenheid van de aanstaande bewoners een belangrijke voorwaarde zal zijn. Privacy is een grondrecht. Het spreekt dan ook voor zich dat, waar sprake is van verwerking van persoonsgegevens, als uitgangspunt dient te gelden dat de toepasselijke wettelijke kaders inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de AVG, in acht worden genomen.”

Ollongren heeft Brainport Smart District uitgenodigd zich aan te sluiten bij de initiatieven van NL Digitaal op het terrein van behoorlijk datagebruik in de openbare ruimte. In dat traject werkt haar ministerie al samen met de gemeentes Eindhoven, Amsterdam en Groningen, met de VNG en met academische partners vooor een onderzoek naar welke ethische dilemma’s zich voor kunnen doen, en welke wettelijke kaders van toepassing zijn.