Author profile picture

Het is nog nooit ergens eerder op deze manier uitgevoerd, maar Brainport Smart District Brandevoort wil het toch voor elkaar krijgen: een integraal smart city project op basis van 12 verschillende thema’s die allemaal met elkaar samenhangen. Afgelopen dagen werd daarvoor het fundament gelegd en binnen een paar maanden moet er een uitgewerkt plan liggen. Programmamanager Peter Portheine: “De implementatie start maandag. Nog vóór de zomer kan met de daadwerkelijke realisatie van Brainport Smart District gestart worden.”

Lees ook: Brainport Smart District in vierdaagse snelkookpan

Op de Automotive Campus in Helmond ging het van 5 tot en met 8 april van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat over één vraag: hoe kunnen we in Helmond de slimste wijk van de wereld bouwen? 42 betrokkenen binnen het project (van buurtbewoners tot specialisten op allerlei terreinen) bogen zich onder leiding van het Zwitserse adviesbureau Malik over de volgende kernvraag: “What do we need to start with today to make Brainport Smart District by 2022 a lighthouse as the most liveable adaptive residential area in the world, using cutting edge research and technology enhancing socio-economic development?

 

“Dit project gaat verder gaan dan onze fantasie ons kan voeren.”Elphi Nelissen, Decaan Bouwkunde, TU/e

Slimme, creatieve denkers nodig
Het Zwitserse adviesbureau Malik begeleidde de werkconferentie. Onder de deelnemers bevonden zich vertegenwoordigers van de gemeenten Helmond en Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, de TU/e en Tilburg University, diverse grote en kleine bedrijven en inwoners van het huidige Brandevoort. De Helmondse wethouder Paul Smeulders was onder de indruk: “Brainport Smart District bouwen we als gemeente niet alleen. Daarvoor hebben we slimme, creatieve denkers nodig. De afgelopen dagen bewijzen wel dat die er meer dan genoeg zijn in onze regio.”

De thema’s die als bouwstenen voor de verdere uitwerking dienen:

 1. diversiteit en participatie
 2. open infrastructuur
 3. groene en duurzame stad
 4. weerbare stad
 5. aantrekkelijke gebouwde omgeving
 6. een gebied met energie
 7. data
 8. mobiliteit
 9. alles als service
 10. gezondheid en welzijn
 11. ecosysteem
 12. implementatie

Voor alle thema’s zijn concrete acties benoemd, waarmee vanaf nu de verdere ontwikkeling wordt vormgegeven. De coördinatie van dat alles is in handen van programmamanager Peter Portheine. Elphi Nelissen, decaan Bouwkunde aan de TU/e en één van de initiatiefnemers van Brainport Smart District legt de lat alvast hoog: “Dit project gaat verder gaan dan onze fantasie ons kan voeren. Dat vraagt om tijd en geld, maar vooral: om vertrouwen van alle betrokkenen.”