Author profile picture

De Brainport scholen hebben onlangs een nieuw niveau toegevoegd aan hun systeem – dat van de basisscholen. ‘Brainport school‘ is het innovatieve concept dat in de regio Eindhoven is ontwikkeld om bij te dragen aan een eigentijdse ontwikkeling van de kinderen. De pijlers van Brainport school zijn nauw verbonden met de wereld buiten school: internationalisering, ondernemerschap van studenten, onderzoek en design learning. Hoe werkt het Brainport schoolconcept op basisniveau? E52 bezoekt de Helmondse Openbare Basisschool Brandevoort – een van de eerste 9 basisscholen in de regio Eindhoven die de status van aspirant-Brainport-school hebben verworven.

Leraar Sacha Keijer, die een van de stuwende krachten van OBS Brandevoort was in het verwerven van de Brainport schoolstatus, zegt dat de Brainport schoolprincipes behoorlijk wat inspanning van de leraren vereist. Het grootste verschil met een reguliere basisschool – en een grote uitdaging voor een opvoeder – is dat schoolkinderen geleerd wordt hoe ze zelfstandig kunnen leren. Het belangrijkste punt is om de kinderen te laten leren in overeenstemming met hun talenten en interesses – om zo hun intrinsieke motivatie voor leren te stimuleren. Keijer: “Er is geen vaste manier van onderwijzen, het onderwijs is eigenlijk meer als coaching”, zegt Keijer. Deze manier van lesgeven vereist een individuele benadering van elk kind, een behoorlijke uitdaging in een klas van 25 kinderen.

Een nieuw onderwijstype betekent ook een nieuw soort denken. “Kinderen wordt computational denken bijgebracht: als je een probleem moet oplossen, pak het dan aan door het op te delen in kleinere problemen”, zegt Harold Donkers, de locatiemanager. De essentie van leren in een Brainport basisschool is leren van je eigen fouten: “Kinderen worden niet geacht alles perfect te doen. Ze leren dat je fouten moet maken voordat je iets goed kunt doen”, zegt Donkers.

Het onderwijs in Brainport scholen komt niet alleen van de leraar: ouders, lokale gemeenschap, bedrijven en instellingen in de regio – allemaal dragen ze bij aan het onderwijs en de ontwikkeling van de jongeren. Zo kunnen kinderen naar de plaatselijke slagerij of naar de bakkerij gaan om te zien hoe mensen daar werken. “We kunnen lange lessen geven over hoe dingen werken, maar het is veel effectiever om de kinderen het met hun eigen ogen te laten zien”, zegt Harold Donkers.

Brainport is een van Europa’s toonaangevende technologieregio’s, daarom is technologie een belangrijk thema in het curriculum van Brainport scholen. High-tech bedrijven in de regio bieden hun steun bij het onderwijzen van de jonge generatie: in Brandevoort leren en spelen kinderen bijvoorbeeld met micro:bits gegeven door NXP. Door interactie met de kleine robots leren kinderen steeds beter te programmeren.

 

Harold Donkers, locatiedirecteur; Joris Dekker, schoolhoofd

De leerkracht in de Brainport basisschool is niet altijd een autocratisch figuur die de kinderen vertelt wat ze moeten doen en wanneer ze dat moeten doen – binnen het kader van de Brainport school zijn leerkrachten en studenten partners en deze grondregel zorgt voor een grotere zelfstandigheid van een schoolkind. Deze houding tegenover jonge leerlingen is zelfs in kleine details zichtbaar: tijdens mijn bezoek werd de kinderen gevraagd om me een Bee-Bot te laten zien, dus midden in de les verlieten ze het klaslokaal en begonnen ze in de hal met het programmeren van spellen. De leerkrachten vertelden me dat de kinderen na mijn vertrek niet meer naar de les zijn teruggekomen – jonge leerlingen hoeven pas naar hun klaslokaal terug te komen als ze zich gaan vervelen met war ze mee bezig zijn.

Om de creativiteit en probleemoplossende vaardigheden van de kinderen verder te stimuleren, nemen Brainport basisschoolleerlingen deel aan allerlei projecten op basis van praktijkcases. “Kinderen denken out of the box, soms kunnen ze met onverwachte oplossingen komen voor echte problemen”, zegt Harold Donkers. Het eerstvolgende grote probleemoplossingsproject voor leerlingen van Brandevoort begint op 3 april, wanneer de burgemeester van Helmond de Designweek@OBS-Brandevoort opent en het projectonderwerp aan de kinderen bekend maakt.