Author profile picture

Het project Brainport Smart District – de slimme wijk-in-wording in Helmond Branevoort – krijgt een hoofdkwartier op de Automotive Campus Helmond. Vanuit die plek gaan de aan het initiatief verbonden projectmanagers met hun teams aan de slag gaan op 12 gedefinieerde subthema’s. Er zijn zeven projectmanagers benoemd (sommige thema’s zijn geclusterd) en een implementation manager. Elke projectmanager heeft een eigen team die hem/haar ondersteunt met het realiseren van het plan.

Lees hier meer over Smart District Brandevoort

Brainport Smart District wordt een slimme wijk en komt in de wijk Brandevoort in Helmond, ten noorden van de spoorlijn, in De Marke. Onderscheidend van alle andere initiatieven rondom Smart Cities wereldwijd is dat deze wijk ‘smart’ wordt op alle aspecten die in een Smart District van belang zijn: bijvoorbeeld duurzaamheid, gedeelde mobiliteit, gezondheid en energiegebruik,  een open ecosysteem. Normaal gesproken richten Smart Cities zich op één van deze aspecten. Nieuw is ook dat deze wijk nog gerealiseerd moet gaan worden, zodat vanaf  het begin de principes en uitgangspunten voor een slimme wijk in de planvorming worden gedefinieerd. Er zullen ongeveer 1000 woningen verrijzen.  De gemeente Helmond werkt in dit project samen met Brainport, de TU/e, Tilburg University, SPARK-campus, Fraunhofer en de Provincie Noord-Brabant. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de bouw van zo’n wijk voor te bereiden.

Twaalf thema’s

Er zijn rondom de ontwikkeling Brainport Smart District twaalf thema’s benoemd:

1) Participatie door alle partijen en uiteraard bewoners
2) Open infrastructuur
3) Groene duurzame stad
4) Veerkrachtige stad
5) Aantrekkelijke gebouwde omgeving
6) Energie
7) Data
8) Mobiliteit
9) Alles in de vorm van diensten in plaats van bezit
10) Gezondheid en well-being
11) Ecosysteem
12) Implementatie