Author profile picture


“Het wordt een voorbeeld voor de hele wereld”
(dit verhaal is ook in een speciale, kortere, mobiele versie beschikbaar)

Brainport Smart District, een nieuwe wijk van 1000 woningen grenzend aan het Helmondse Brandevoort. Het idee voor deze slimme woon-proeftuin ontstond een paar jaar geleden binnen de smart city cluster van de Technische Universiteit Eindhoven, maar heeft inmiddels vaste voet aan de grond gekregen. Tijd voor een update met kartrekker Elphi Nelissen, in het dagelijks leven hoogleraaren decaan van de TU/e-faculteit bouwkunde. Tijdens de Smart City Conferentie die eind september in Eindhoven plaatsvond, gaf ze de laatste inzichten, aan de hand van een reeks voorbeelden.

Lees hier meer over Brainport Smart District

De ambities van het project zijn onverminderd hoog. Brainport Smart District wordt volgens Nelissen “totaal anders dan elders en iedereen die daar wil komen wonen, kiest daar nadrukkelijk voor. Met andere processen rond energie, gezondheid, mobiliteit, bouw-principes. Kortom, een andere manier van samenleven. Dit wordt een voorbeeld voor de hele wereld.”

Nieuwe, slimme inzichten en technologie worden geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke woonomgeving, heet het in de officiële papieren. Brainport Smart District is een proeftuin – een living lab – en een voorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe systemen die uiteindelijk ook bij de herontwikkeling van bestaande wijken kunnen helpen. Smart District is trouwens zelf geen optelsom is van ‘losse’ smart city-onderdelen, maar een samenhangend geheel van vervoer, gezondheid, energieopwekking en -opslag. En nog een belangrijke: bewoners moeten er zelf een nieuwe vorm van samenleving gaan creëren.

De stad van de toekomst, Brainport Smart District
“We willen de planeet niet alleen behouden, maar ook de overlevingskansen van de mens daarop vergroten” legt Elphi Nelissen haar gehoor uit. “Als we doorgaan zoal nu komn we in grote problemen. We moeten uit het hier en nu, we moeten naar de toekomst, de totale planeet, ook in andere landen. Dat willen we door een voorbeeld te creëren in Helmond.”

Op dit moment zijn er zes thema’s in kaart gebracht die bij de ontwikkeling en voorbereiding van een belangrijke rol spelen: participatie&veiligheid, gezondheid, data&infrastructuur, mobiliteit, energie en bouwen in een aantrekkelijke omgeving. Elk thema heeft een eigen projectmanager die ervoor moet zorgen dat er beweging in het onderwerp komt, bijvoorbeeld via business cases en concrete plannen. In december 2017 moet dat leiden tot de start van de daadwerkelijke ontwikkeling van Brainport Smart District.

De zes projecten worden op gang geholpen door voorbeelden. “Of het nu gaat om een overdekte straat, autarkische woningen, scholen, samenlevingshuizen, of om zaken als collectief-privaat opdrachtgeverschap, een experience center of playful design, sfeerbeelden kunnen altijd helpen. Die hebben we dus laten maken, sommige op basis van grote voorbeelden van overal op de wereld en andere wat meer op eigen creativiteit gebaseerd. Alles om er uiteindelijk van binnen en buiten een zo slim en leefbaar mogelijke wijk van te kunnen maken.”

Kortom: zo zou het er vanaf 2020 uit kunnen gaan zien. Maar waarschijnlijk zullen er in de tussentijd al weer ontelbare betere voorbeelden voorbij komen.