When hightech meets horticulture

De introductie van robots in de tuinbouw is veel meer dan een technische ontwikkeling. Heel het productiesysteem gaat op de kop, betoogt Colinda de Beer.

Bijproducten gewassen benutten met bioraffinage

Het zogeheten BioBoost-project beoogt valorisatie, het benutten van de economische waarde van verschillende reststromen in de tuinbouw en agrarische sector. Want tijdens verschillende fasen in […]