In de innovatieve glastuinbouw is meer aandacht voor de werknemer nodig ©Pixabay
Author profile picture

De glastuinbouw in Nederland floreert mede dankzij het innovatieve karakter. Daarbij wordt wel eens de menselijke kant over het hoofd gezien. De rol van de werknemer bij verbeteringen wordt namelijk vaak onderbelicht, meent sectororganisatie Glastuinbouw Nederland.

Bij de focus op nieuwe teelttechnieken en het teeltproces komt de menselijke factor in de glastuinbouw te weinig aan bod. Er is de afgelopen decennia te weinig aandacht geweest voor de rol van arbeid, zegt Peter Loef van Glastuinbouw Nederland tegen Nieuwe Oogst. Hij merkt dat het op bijeenkomsten meestal gaat over techniek in relatie tot een plant. Terwijl het hebben en houden van goed personeel ook belangrijk en lastig is.

Loef ziet het kunnen concurreren op de arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever als een grote uitdaging voor zijn sector. „Innovatie is mooi en daar staan we om bekend. Maar neem daarin ook de werknemer mee, wat voor hem of haar belangrijk is in het werk. Dat is een belangrijke lijn in alles wat wij eraan doen. Waar overigens natuurlijk ook een belangrijke rol voor de innovators zelf ligt.”

Robotisering

De beleidsspecialist van de sectororganisatie vindt een net verschenen rapport over arbeid in de toekomst in de tuinbouw (WUR) van groot belang.  „Robotisering, digitalisering en mechanisering hebben veel invloed op arbeid in de kas. Daarmee doel ik zeker niet alleen op het vervangingsaspect, maar juist ook op de feitelijke werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden in de productielijn. Hierdoor ontstaan ook prachtige nieuwe functies.”

Robots gaan een grotere rol spelen voor de teelt in de kas. Dat heeft gevolgen voor de mensen die er werken. Zo kunnen robots in smallere paden werken dan mensen, maar wat betekent dat voor de bewegingsvrijheid van de werknemers? En hoe veilig is het werken in de aanwezigheid van zelfsturende machines? Ook vereist het nieuwe telen niet dat de glazen daken open hoeven bij warmte. Toch moeten mensen er in blijven werken.

Aandacht tijdelijke krachten

En zo zijn er meer effecten van innovaties waarvan werknemers de gevolgen ondervinden. Neem zo vlak mogelijke wanden die het schoonmaken vergemakkelijken maar tevens ervoor zorgen dat machinegeluid harder weerkaatst.

Daarnaast kan robotisering medewerkers onzeker maken, zeker als handarbeid overbodig lijkt te worden. Het WUR-rapport legt de werkgever dan ook de vraag voor wat te doen om werknemers voor een andere toekomst op te leiden.

Loef sluit aan bij het advies om werknemers meer proberen te binden en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Door bijvoorbeeld tijdelijke krachten net zoveel aandacht te geven als de vaste medewerkers.