[OPINIE] Is Eindhoven groot of klein?

Deze week spreekt de gemeenteraad van Eindhoven over de begroting voor 2018, het jaar waarin de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden. Er zijn grote tekorten en […]

Eindhoven loopt ver achter op duurzaamheid

De huidige inzet van middelen is onvoldoende om de Eindhovense doelstellingen rond duurzaamheid te behalen. Er is een ‘trendbreuk’ nodig om daar verandering in aan […]

Stemplicht vandaag….! Hoezo ?

In een tweewekelijkse column beziet Pieter Hendrikse “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal domein) […]