Author profile picture

Dat was natuurlijk wel een risico: hoe meer mensen je vraagt naar hun mening over de nieuwe burgemeester, des te vlakker het resultaat. En dus vragen de 3219 mensen die de enquête invulden, om een eerste burger die “onpartijdig, daadkrachtig en besluitvaardig” is. Tja, dat zou ook het profiel kunnen zijn van de burgemeester van pakweg Delft, Delfzijl of Dongeradeel.


Lees ook:

Hoe ziet de nieuwe burgemeester van Eindhoven er uit?

Bewoners bespreken profiel nieuwe burgemeester


Natuurlijk werden er ook wat specifiekere kenmerken genoemd voor de persoon die later dit jaar Rob van Gijzel zou moeten opvolgen, maar ook die hangen vooral samen met wat we al weten van de stad: de nieuwe burgemeester moet werken aan “een sociale en leefbare stad van kennis, innovatie, design en technologie”. En ja, die burgemeester zou iets moeten bereiken voor de stad in de provincie, Den Haag en in Europa.

De afdeling communicatie van de gemeente, die de enquête heeft opgezet en begeleid, noemt het opvallend dat de 3219 invullers van de enquête de werkterreinen van een nieuwe burgemeester belangrijker vinden dan zijn of haar eigenschappen. “Werken aan een sociale en leefbare stad” werd door 51% genoemd en scoorde veruit het hoogst. Gevolgd door “werken aan een stad van kennis, innovatie
en technologie” (40%), “de burgemeester is daadkrachtig en besluitvaardig” (37%), “de burgemeester is onpartijdig” (35%) en “de burgemeester bereikt iets voor de stad in de provincie, Den Haag en Europa” (35%).

Het woord is nu aan de gemeenteraad: die betrekt de uitslag van de enquête bij het opstellen van het definitieve burgemeestersprofiel. Het uiteindelijke profiel wordt door de raad op 23 februari vastgesteld.

Lees hier alles over opzet en uitvoering van de enquête

Schermafbeelding 2016-02-03 om 00.30.20