Author profile picture

Samen met D66-Kamerlid Kees Verhoeven diende ze de mainportmotie in. Als gevolg kreeg de Brainportregio zijn felbegeerde status als mainport, ondanks tegensputteren van minister Henk Kamp. In een klap was Agnes Mulder uit Assen beroemd in Brabant. Vorige week kwam het CDA-Kamerlid langs in het zuiden en werd ze bijgepraat over de Nationale Actieagenda, die de nieuw vergaarde status verder vorm moet geven.


In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart laat E52 zeven Kamerkandidaten aan het woord over innovatie en de rol van Brainport Eindhoven daarbij. In deze serie spreken we met Paul Smeulders (GroenLinks), Agnes Mulder (CDA), Bart van Kent (SP), Jessica van Eijs (D66), Martijn de Kort (PvdA), Bas van ‘t Wout (VVD) en Henk Krol (50PLUS). De PVV reageerde niet op ons verzoek tot een gesprek. Lees hier de hele serie


 

Mulder wist niet wat ze hoorde toen Kamp in oktober vorig jaar besloot het pleidooi van de Raad voor de Leefomgeving (RLI) naast zich neer te leggen. Het idee om het Brabantse technologiecluster dezelfde status te geven als de Rotterdamse haven en vliegveld Schiphol, leek haar niet meer dan logisch. “Ik dacht ‘kom op hee’, die regio is hartstikke belangrijk voor ons land, voor onze economie. Die moet je gewoon zien als mainport, klaar.”

“Als je kijkt naar de hoogste toegevoegde economische waarde, dan wordt die voornamelijk hier geleverd”, aldus Mulder. Ze heeft gelijk. In 2015 voegde de Rotterdamse haven 3,1 % toe aan het bruto binnenlands product (BBP), volgens het RLI. Luchthaven Schiphol deed het nog iets slechter met een toegevoegde waarde van 1,4%, terwijl de Brainportregio naar schatting 5% bijdroeg aan het Nederlandse BBP.

“De tijd van blanco cheques is echt voorbij”

Vanuit economisch oogpunt is de mainportstatus dus zeker terecht. Goede zaak, maar wat nu? Volgens Mulder kunnen Brabantse bedrijven en ondernemers niet zonder meer rekenen op een grote zak geld vanuit Den Haag. “De tijd van blanco cheques is echt voorbij”, zegt ze. “Als het voor ons hele land beter uitkomt, zou het zomaar kunnen dat er meer geld richting deze regio gaat. Maar dan moet er wel een goed onderbouwd plan komen in de vorm van de actieagenda.”

Agnes Mulder CDA 2

Die actieagenda wordt vormgegeven door zuidelijke industrieleiders als NXP en ASML en moet de mainportstatus substantie geven. Na de Tweede Kamerverkiezingen wordt de agenda aangeboden aan de nieuwe regering. Wat er precies in staat is nog ongewis. Alhoewel, Mulder is niet alleen op bezoek om dit interview te geven. Het Kamerlid kreeg ook een inkijkje in de agenda, maar wil daarover weinig kwijt: “Inhoudelijk kan ik er nu nog niets over zeggen. Dat is niet aan mij. Het is immers niet mijn agenda.”

“Hoe landt alles wat hier gebeurt bij mensen thuis?”

Toch heeft Mulder een duidelijk toekomstbeeld voor de zuidelijke maakindustrie. “Volgens het Centraal Planbureau is maar twee procent van de Nederlanders bezig met hernieuwbare energie en het klimaat, terwijl de omwenteling een enorme opgave is”, zegt ze. “Hoe maken we die opgave tastbaar voor mensen? Dat is volgens mij de uitdaging. Hoe landt alles wat hier gebeurt, alles wat zo Hightech is, bij mensen thuis? De mainportstatus is een eerste stap in die richting.”

Daarnaast is de numerus fixus die de Technische Universiteit Eindhoven vorig jaar aankondigde voor vier studies Mulder een doorn in het oog. “Dat zou zomaar een prominent punt in de agenda kunnen worden.” Het kan immers niet zo zijn dat de universiteit ten onder gaat aan haar eigen succes. “Vanuit Den Haag moeten we in gesprek gaan met de vier technische universiteiten over hoe we dit gaan oplossen.”

Ook de uitstroom van expats vraagt aandacht volgens Mulder. De universiteiten leveren te weinig technici af en de kenniswerkers die het ontstane gat op moeten vullen, vertrekken vaak na een paar jaar weer. “Het woon- en werkklimaat moet aantrekkelijk genoeg zijn”, zegt ze daarover. Nog zo’n punt dat zomaar bovenaan de agenda zou kunnen komen te staan.

Een laatste punt waar Mulder zich mee bezig wil houden in de Kamer is wet- en regelgeving. Te vaak stoten ondernemers het hoofd tegen verouderde regels die een snelle transitie stroperig maken. “Regelgeving moeten we minuscuul gaan afpellen om te kijken waar het fout gaat. Want er kunnen eigenlijk zo makkelijk stappen worden gezet. Veel technologie is beschikbaar en betaalbaar. Toch gebeurt er te weinig.”

En hoe dat dan precies kan, welke regels precies knellen, is ook voor Mulder nog ongewis. Maar een ding is zeker. Als ondernemers niet kunnen innoveren door verouderde regels springt Mulder voor ze in de bres, zegt ze zelf. “Stuur maar een e-mail of bel me op.”

Foto’s (c) Ruud Balk