Sorry voor Staats-Brabant

De historische achterstelling van Brabant werkt nog altijd door in de verdeling van gelden, betoogt columnist Eugène Franken.

Hoe sterarchitecten Brainportstad vorm geven

Eerst was hij sceptisch, maar columnist en architect Eugène Franken raakt steeds meer overtuigd van de manier waarop Eindhoven verandert in een eigenzinnige centrumstad van internationale allure.