Toren Martinuskerk Weert, © CC FaceMePLS
Author profile picture

De Weertse gemeenteraad wil concrete plannen ontwikkelen om een volwaardige partner te worden in de Metropoolregio Eindhoven (MRE), een samenwerkingsverband dat cruciaal is voor de ontwikkeling van de Brainportregio. Een motie daarover werd afgelopen week met overweldigende meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. De regio die al bekend staat als een van de drie economische motoren van Nederland, gaat samen met de Rijksoverheid nog eens 2,5 miljard euro investeren in projecten die de voorzieningen, infrastructuur en huizenbouw moeten bevorderen. Bijkomend effect van ‘Project Beethoven’ is 22.000 nieuwe banen voor ASML en een veelvoud daarvan in het omringende ecosysteem.

Deelname van Weert in MRE kan volgens de gemeenteraad weliswaar de plaatselijke woningmarkt beïnvloeden, die al onder druk staat, maar biedt ook kansen voor samenwerking in onderwijs en technologie. De discussie over de toelating van Weert tot de MRE zal naar verwachting vanaf deze zomer plaatsvinden. Naast Weert hebben ook Meijerijstad (ten noorden van Brainport) en enkele gemeenten vlak over de Belgische grens hun hand opgestoken.

Een strategische zet voor Weert

De ambitie van Weert om zich aan te sluiten bij de Metropoolregio Eindhoven is volgens de gemeenteraad niet alleen een kwestie van regionale uitbreiding, maar ook een strategische zet om invloed uit te oefenen op belangrijke besluitvormingsprocessen. Door deel uit te maken van deze samenwerking kan Weert direct betrokken zijn bij de planning en ontwikkeling van infrastructuur en technologische innovaties die de hele regio ten goede zullen komen. Dit kan cruciaal zijn voor de toekomstige economische stabiliteit en groei van Weert.

Formeel wordt de Brainport regio bepaald door de grenzen van deze 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. “Maar in feite wordt de regio steeds groter”, zei de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem onlangs. “Nu al ontwikkelen we samenwerking met gemeenten in Noord-Limburg. We beginnen te praten met de Vlaamse overheid en de gemeenten net over de grens. We gaan ook in gesprek met Meijerijstad. We moeten stap voor stap gaan uitbreiden. Daar is een praktische reden voor. De publieke sector kan de huidige economische groei niet bijhouden. Ik zeg niet dat de economie in deze regio altijd in dit tempo zal blijven groeien, maar in het huidige tempo hebben we al moeite om zelfs maar in de buurt te blijven. Dus we moeten de regio uitbreiden. We hebben huisvestingsprojecten in een groter gebied nodig.”

Kansen voor lokale ontwikkeling

Een volwaardig lidmaatschap in de MRE biedt Weert niet alleen een stem in grotere economische kwesties, maar opent ook de deuren voor lokale ontwikkelingsprojecten. Dit kan leiden tot verbeterde lokale faciliteiten, onderwijsprogramma’s en werkgelegenheidskansen, essentieel voor het aantrekken en behouden van talent in de regio. Bovendien kan de samenwerking met techgiganten zoals ASML significante spill-over effecten hebben voor Weert en omliggende gemeenschappen.

Uitdagingen en overwegingen

Ondanks de potentiële voordelen, brengt de integratie van Weert in de MRE ook uitdagingen met zich mee. De lokale politiek zal nauwlettend moeten overwegen hoe deze samenwerking het beste kan worden vormgegeven zonder de unieke identiteit en behoeften van Weert te ondermijnen. Daarnaast is er de noodzaak om een balans te vinden tussen regionale samenwerking en lokale autonomie, een thema dat naar voren kwam tijdens de al ruim een jaar gevoerde raadsdebatten over dit onderwerp.