© Universiteit Twente
Author profile picture

De geplande investeringen van het kabinet in de regio Brainport Eindhoven (€1,7 miljard vanuit het Rijk, €0,8 miljard uit de regio zelf) benadrukken Eindhovens rol in de Nederlandse technologische ontwikkeling. Ook Twente, bekend om zijn technische expertise en ondernemerschap, moet volop kunnen profiteren van deze groei, zegt voorzitter Ank Bijleveld-Schouten van Twente Board. “Zet geen hek om Brainport, maar investeer in het ecosysteem van ASML, de Nederlandse semicon sector en het vestigingsklimaat van de toekomst.”

Een fors deel van de toegezegde miljarden gaat naar het onderwijs; niet alleen Brainport profiteert daarvan, maar ook centra als Twente, Delft en Groningen. Twente beschouwt het kabinetsbesluit om de voorgestelde investeringen in technisch talent een landelijke focus te geven als positief. Universiteit Twente Saxion en ROC van Twente zijn er klaar voor, aldus Twente Board. “Het ministerie van Onderwijs geeft het goede voorbeeld met investeringen in het brede onderwijs. Nu de andere departementen nog.”

Daarbij benadrukt de regio het belang van investeren in het bredere high-tech ecosysteem en de “toekomstige industriële leiders”, naast de huidige technologiereuzen. Er zou een nationale strategie die alle regionale technische hubs omvat moeten komen. “De toekomst van Nederland vraagt niet alleen om investeringen in de bestaande grootmachten, maar ook in de grootmachten van morgen. Ooit zocht ASML de ruimte buiten Philips door zich in Veldhoven te vestigen en ging het bedrijf bijna failliet. In dit opzicht heeft Twente ruimte om te groeien, voor het bouwen van woningen en is het ecosysteem van Twente toegerust op start- en scale-ups.”

Twente als technologische draaischijf

De aankondiging van het kabinet kan een springplank zijn voor Twente om op gelijke voet mee te groeien met Eindhoven. Het is volgens die regio essentieel dat de rijksoverheid aandacht besteedt aan de unieke behoeften en kansen van Twente als het gaat om investeringen en ontwikkeling van de hightech industrie. Dit zou de regio in staat stellen om zijn volledige potentieel te ontplooien en bij te dragen aan de nationale economische doelstellingen.

Twente Board put hoop uit de recente conclusies van de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem, die aangaf dat Twente en Brainport niet concurreren maar elkaar perfect aanvullen. Dat blijkt ook uit de Nationale Technologiestrategie, aldus Bijleveld-Schouten. “Onder aanvoering van internationale boegbeelden leidt de Universiteit Twente veel van het technisch talent op dat nodig is voor de semicon sector. Hoogwaardige faciliteiten zoals het MESA+ NanoLab en een sterk bedrijfsleven op het gebied van semicon, chipdesign, fotonica en microfluïdica hebben bijvoorbeeld bijgedragen aan een sterk ecosysteem in Twente rondom chiptechnologie.”

Als voorbeeld refereert ze aan VDL-ETG, dat verantwoordelijk voor een substantieel deel van de omzet van ASML. In Twente groeit dit bedrijf naar verwachting naar meer dan 1 miljard omzet, wil met 1500 mensen uitbreiden en gaat fors investeren in cleanrooms die nodig zijn voor de productie van de modules voor ASML. En dat vraagt ook om investeringen zoals die nu ook aan Brainport zijn toegezegd. “Zonder de juiste investeringen in infrastructuur, waaronder energie- en watervoorzieningen en de juiste woningen voor talent kunnen deze bedrijven niet meegroeien met ASML.”

“Zonder de juiste investeringen in de Twentse infrastructuur, waaronder energie- en watervoorzieningen en de juiste woningen voor talent kunnen deze bedrijven niet meegroeien met ASML.”

Ank Bijleveld-Schouten

Groeifonds

Maar liefst 1,3 miljard van de toegezegde 1,7 miljard euro wordt uit de tegoeden van het Nationale Groeifonds gehaald. Daar zet Twente Board wel wat vraagtekens bij. “Voor de financiering van woningen en infrastructuur in Brainport doet het kabinet een greep uit het Nationaal Groeifonds en recent is de vierde ronde van het Groeifonds op pauze gezet. De vraag is hoe we innovatie in Nederland blijven aanjagen in de toekomst. Hoe blijven we als Nederland minimaal 3% van ons Bruto Nationaal Product investeren in het verdienvermogen van morgen?”