Author profile picture
Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Brainport Eindhoven is een groeiregio maar de voorzieningen in infrastructuur en woningbouw zijn ondermaats. Daar lijkt nu wat aan te worden gedaan.

Het Rijk en de regio gaan ruim 1,59 miljard euro investeren in het verbeteren van de bereikbaarheid en het versnellen van de woningbouw in regio Brainport Eindhoven. Er komt onder meer geld voor projecten op het spoor, mobiliteitsmaatregelen, een busstation, de A58 Eindhoven-Tilburg, ontsluiting voor een woningbouwproject in Helmond en een snelle OV-lijn van Knoop XL naar De Run in Veldhoven en High Tech Campus Eindhoven.

Dat is afgesproken in de ‘Brainportdeal’ tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in Den Haag. De investeringen vanuit het Rijk zijn bedoeld om de fysieke en economische groei van de regio te faciliteren.

Cruciale investeringen

“1,59 miljard euro, dat is écht boter bij de vis voor Mainport Brainport Eindhoven”, aldus wethouder Stijn Steenbakkers van Eindhoven. “Dit immense investeringspakket is broodnodig voor de hele regio om samen de schaalsprong te maken. Het zijn investeringen in onder andere een beter en groter station, snellere bereikbaarheid voor fietsers, het OV én de auto en het zorgt ook voor extra ruimte en versnelling om woningen te bouwen. Met dit pakket onderschrijft het Rijk het strategische belang en de positie van de economie in Brainport Eindhoven.”

Hightech

Brainport Eindhoven is met haar hightech ecosysteem van vitaal belang voor de Nederlandse economie, benadrukt Steenbakkers. De groei van de regio zet door en dat brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van wonen, bereikbaarheid, voorzieningen en leefbaarheid.

De Brainportdeal uit het BO MIRT wordt gefinancierd door het Rijk (ministeries EZK, BZK en I&W), de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en het verbonden bedrijfsleven. Het pakket heeft betrekking op de periode tot 2030.

Landelijk pakket

De steun voor Brainport is onderdeel van een bedrag van 7,5 miljard voor bereikbaarheid. Ruim de helft daarvan gaat naar openbaar vervoer. Verder gaat een derde naar voorzieningen voor auto’s en ruim 10 procent naar fietspaden. Dat er geld zou komen voor bereikbaarheid stond al in het regeerakkoord, maar nu is bekendgemaakt hoe het wordt verdeeld.