BITS ceremony at Brainport Industries Campus
Author profile picture

Brainport Eindhoven is door de NAVO aangewezen als de eerste Nederlandse regio die de prestigieuze DIANA status ontvangt en daarmee een hub voor defensie-innovatie wordt. Vandaag vierde BITS (Brainport Innovation & Technology Security) haar eerste verjaardag. Op de Brainport Industries Campus keken de betrokkenen terug op een jaar samenwerking tussen defensie en de industrie.

“Deze samenwerking intensiveert vanwege verschuivende geopolitieke machtsverhoudingen”, aldus een woordvoerder van de Brabantse Investeringsmaatschappij (BOM). “Innovatie is van vitaal belang voor defensie om de strategische economie en economische veiligheid te waarborgen.” Volgens staatssecretaris Christophe van der Maat, ook aanwezig bij de ceremonie, is BITS een blauwdruk voor defensie om sneller te innoveren. “We verbeteren ons innovatievermogen, onze concurrentiepositie en economie. En tegelijkertijd versterken we de NAVO en dus onze verdediging. Dit is een vorm van samenwerken waar ik echt in geloof en waar iedereen beter van wordt.” Binnen het BITS-consortium werken Brainport Development, het ministerie van Defensie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Noord-Brabant en de BOM samen.

© DIANA / BITS
© DIANA / BITS

Een fonds van €25 miljoen – beschikbaargesteld door het ministerie van Defensie en beheerd door de BOM – is een eerste stap om risicokapitaal te verschaffen om te investeren in deze innovatieve start-ups. In totaal investeert de NAVO een miljard om lokale ondernemingen te helpen hun civiele technologie voor militaire toepassingen klaar te maken. Dit initiatief brengt niet alleen technologische vooruitgang naar conflictpreventie, maar pakt ook mondiale uitdagingen aan zoals energieschaarste en klimaatverandering. De samenwerking heeft al Nederlandse bedrijven als Kitepower en Lobster Robotics aangetrokken, die zich richten op militaire toepassingen voor civiele producten. Nu Brainport deze rol op zich neemt, schept het een precedent voor toekomstige samenwerkingsverbanden in het versterken van wereldwijde veiligheid door innovatie.

Innovatie ontmoet strategie

De Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, of DIANA, is een ambitieus programma dat de vredesaspiraties van de NAVO combineert met de technologische kracht van Brainport Eindhoven. De eerste ronde uitdagingen van het programma omvatte de ontwikkeling van onderzeese detectiesystemen, verbetering van de bewaking, het veilig delen van informatie en het verkennen van nieuwe mogelijkheden op het gebied van energie. Deze projecten sluiten aan bij de strategische defensiedoelstellingen van de NAVO en benadrukken het belang van innovatie om een concurrentievoordeel te behouden in het verschuivende geopolitieke landschap van vandaag.

© DIANA / BITS

Bedrijven binnen het Brainport ecosysteem worden aangemoedigd om verder te denken dan commerciële toepassingen en na te denken over hoe hun technologische innovaties de militaire capaciteiten kunnen versterken. De betrokkenheid van bedrijven als Kitepower, Lobster Robotics en Ore Energy illustreert deze overgang van civiele naar defensiegerichte toepassingen. Kitepower’s windenergiesystemen kunnen bijvoorbeeld mobiele, hernieuwbare energiebronnen leveren voor militaire operaties, waarmee ze voorzien in de strategische behoefte aan duurzame energieoplossingen in het veld.

De selectie van de Brainport regio als DIANA accelerator binnen het NAVO netwerk onderstreept de technologische capaciteiten en het strategisch belang van de regio binnen het bondgenootschap. Deze samenwerking heeft als doel ervoor te zorgen dat Nederland een leidende positie behoudt op het gebied van defensietechnologie, die essentieel is voor de economische en strategische veiligheid in de toekomst.

Toezicht en ethische overwegingen

Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid, en de ontwikkeling van militaire technologie vormt daarop geen uitzondering. Het ethische toezicht op deze innovaties is van cruciaal belang. Het samenwerkingskader omvat input van verschillende ministeries en regionale organen om ervoor te zorgen dat de technologische vooruitgang in overeenstemming is met internationale normen. Deze benadering met meerdere belanghebbenden brengt innovatie, strategisch nut en ethische overwegingen in evenwicht.

Bovendien vormen projecten zoals de samenwerking tussen de Koninklijke Luchtmacht en verschillende bedrijven om het onderhoud van het F35-gevechtsvliegtuig te verbeteren, of Signify’s onderzoek naar LiFi-communicatie voor voertuigen, een bewijs van de betrokkenheid bij een gereguleerde ontwikkeling binnen de militaire context. De bedoeling is om deze projecten, mensen en kennis samen te brengen en zo een effectievere en meer gestructureerde samenwerking te creëren, met inachtneming van het internationaal humanitair recht en ethische normen.

Een technologische voorhoede

De intentieverklaring die is ondertekend door het Nederlandse Ministerie van Defensie en regionale partners zoals BOM en Brainport Development markeert het begin van een gezamenlijke inspanning om de technologische kracht van Zuid-Nederland te benutten voor defensie-innovatie. Volgens het consortium wil de regio een nieuwe technologische voorhoede creëren en defensie omvormen tot een moderne, hightech organisatie die in staat is snel, adaptief en krachtig te reageren op basis van de best beschikbare informatie.

© DIANA / BITS
© DIANA / BITS

Deze strategische samenwerking binnen de Brainport regio maakt gebruik van een vruchtbare omgeving die rijk is aan technologische ontwikkelingsmogelijkheden. Zo is de Safety and Security Campus in Oirschot een locatie waar defensie, politie, brandweer, douane en de lokale overheid samenwerken aan gezamenlijke veiligheidsvraagstukken. Deze initiatieven, ondersteund door deze nieuwe intentieverklaring, zijn erop gericht om de synergie tussen projecten te vergroten, waardoor effectievere partnerschappen mogelijk worden.