Author profile picture
Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Van de waterstoftrein tot aan de opwekking van groene waterstof in de Eemshaven en op het boerenland, in Groningen wordt veel geïnnoveerd op het gebied van waterstof. Het vormt een belangrijke schakel in de energietransitie.

Zonne- en windenergie horen bij een duurzaam energiesysteem. Tegelijkertijd hebben we te maken met een overvol elektriciteitsnet, waardoor deze duurzame bronnen niet altijd efficiënt worden benut. (Boeren)bedrijven en de Provincie Groningen startten daarom het pilotproject H2-Agri, om groene waterstof te produceren van de door boeren opgewekte stroom. “Doel is om uiteindelijk het vrachtverkeer, de binnenvaart, kleine fabrieken, maar ook de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen”, zegt projectmanager Eric Hadderingh, directeur van de Nederlandse Waterstof Maatschappij (NWM).

In de huidige energiemarkt wordt energieopslag en -conversie steeds belangrijker. Het overvolle elektriciteitsnet is een steeds groter probleem. Terugleveren is niet altijd mogelijk, met alle gevolgen van dien. Windmolens worden noodgedwongen stilgezet en zonnepanelen worden afgeschakeld. De groen geproduceerde energie omzetten in waterstof biedt een uitkomst.

Een eigen waterstofnetwerk

Groningse boeren en andere partijen hebben de handen ineengeslagen om een eigen waterstofnetwerk op te zetten en startten H2-Agri. Het doel is om in 2023 de eerste waterstofproductie op het boerenerf in Groningen op gang te brengen. Er staan zo’n 14 agrariërs op de lijst van te onderzoeken locaties. Naast initiatiefnemer NWM en agrariërs zoals melkveehouders en akkerbouwers, sloten onder meer de Provincie Groningen, FrieslandCampina, Rabobank, XINTC Global en de Nederlandse Waterstof Maatschappij zich aan bij H2-Agri. Ook Enexis Netbeheer gaf vorige week aan aan boord te stappen. Voor de Provincie Groningen past het project goed bij de andere waterstofprojecten die al lopen in de provincie. Het waterecosysteem in Groningen wordt ook wel ‘Hydrogen Valley’ genoemd.

“Op boerenterrein in het buitengebied is er veel ruimte om duurzame energie op te wekken”, licht Hadderingh toe. “Boeren beschikken vaak over eigen windmolens en zonnepanelen. Samen met hen en de andere partijen zorgen we ervoor dat we groene waterstof produceren  en toepassen om zo uiteindelijk de CO2-uitstoot naar beneden krijgen.” Een ander voordeel het pilotproject is dat de Groningse boeren extra inkomstenbronnen genereren.

Toepassingen

De in Groningen opgewekte waterstof wordt onder meer gebruikt voor de vrachtwagens van FrieslandCampina, maar ook voor landbouwvoertuigen op eigen erf. Ook geeft het pilotproject partijen de mogelijkheid om te ontdekken of waterstof potentie heeft voor de supply chain, zoals voor duurzaam geproduceerd glas.

Een spannende periode 

Voordat de productie van waterstof in 2024 van start gaat, staat het project nog voor een aantal uitdagingen. “Er moet nog veel uitgezocht worden. We moeten de gehele keten opstellen”, licht Hadderingh toe. “Denk aan het maken van afspraken en vergunningen regelen. Ook moeten we nog onderzoeken hoeveel kilo waterstof we uiteindelijk denken te gaan produceren. Al met al wordt het dus een spannende en leerzame periode.”

Landelijke politiek

Het pilotproject dient volgens Hadderingh als voorbeeld voor de rest van Nederland om vaker groene waterstof in te zetten in middelgrote bedrijven. Tot nu toe is er in de landelijke politiek vooral oog voor inzet ervan in de zware industrie, ziet de NWM-directeur. “Landbouwmachines,  zoals melkwagens, verbruiken duizenden liters diesel. Ze zijn te zwaar voor elektrische aandrijving. Voor veel melkboeren in Nederland kan groene waterstof dus een mooie uitkomst bieden. Maar dan moeten overheden wel voor steun zorgen en bijvoorbeeld met subsidies over de brug komen. Ook is het zaak om vergunningstrajecten sneller te laten verlopen.” 

Die snelheid hebben we nodig om de belangrijkste doelstelling in het Klimaatakkoord te behalen, namelijk de CO2-uitstoot in 2030 halveren in vergelijking met 1990. “2030 is dichterbij dan we denken. Als we nu snelheid creëren, dan kan uiteindelijk iedereen die het nodig heeft gebruikmaken van groene waterstof.”

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen Provincie Groningen en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier