© Sypox
Author profile picture

“Waterstof gaat een cruciale rol spelen in de energietransitie, bijvoorbeeld in de industrie en mobiliteit”, zegt Gianluca Pauletto, CEO en medeoprichter van Sypox. De start-up – met de hoofdvestiging in München – heeft zich sinds kort ook gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Tijdens zijn studie chemical engineering deed Pauletto onderzoek naar de productie van waterstof met aardgas. Gaandeweg bedacht hij een plan om de productie van waterstof radicaal te veranderen. Ten eerste wil hij de warmte die nodig is voor het proces niet meer genereren met fossiele brandstoffen, maar met duurzame elektriciteit. “We elektrificeren de chemische industrie”, vat Pauletto samen. 

Grote impact

Voor de productie van waterstof worden nu gigantische ovens gebruikt. Sypox wil deze traditionele ovens, die fossiele brandstoffen gebruiken, vervangen door elektrische ovens. “Als het lukt om onze technologie toe te passen in bestaande processen om waterstof te maken, dan kunnen we de CO2-uitstoot van deze industrie met 40 procent verminderen”, vertelt hij. “Daarmee maken we een grote impact op de wereld.”

Daarnaast zijn er ook nog andere voordelen. “De elektrische oven die wij ontwikkelen, is vele malen kleiner dan de bestaande ovens. “Het huidige model bestaat uit twee delen. Aan de ene kant bevindt zich een brander die fossiele brandstoffen verbrandt en aan de andere kant vindt de energie-intensieve chemische reactie plaats. In onze nieuwe oplossing brengen we deze twee onderdelen samen. We generen de warmte op de plek waar we het ook nodig hebben voor de chemische reactie. Dat maakt de oven efficiënter en honderd keer kleiner dan het bestaande model”, verklaart Pauletto. 

De installatie van Sypox ©Sypox

De markt op

Het is een lang en ingewikkeld proces om zo’n nieuwe oven op de markt te brengen. Daar was de oprichter van Sypox zich al snel van bewust. Daarom zocht hij naar een manier om al in een vroeg stadium op de markt te komen. “We willen dat doen door onze technologie al op kleine schaal te commercialiseren. We richten ons nu op kleinere, gedecentraliseerde toepassingen”, zegt hij. 

Biogas

Zo kwam Pauletto uit bij de biogas-industrie, het tweede punt waarmee hij de waterstofproductie wil gaan veranderen. Op dit moment wordt biogas nog vaak omgezet in elektriciteit. “Dit gebeurt bij boeren op het land. Zij hebben veel biomassa, bijvoorbeeld van afval van het land. Dit wordt omgezet in biogas door middel van bacteriën. Daarna kunnen de boeren het biogas omzetten in elektriciteit met een interne verbrandingsmotor (een motor die lijkt op die in een auto, alleen dan groter). Dit is ongeveer twintig jaar geleden begonnen. Toen waren de technologiën om hernieuwbare energie op te wekken nog veel minder ver ontwikkeld dan nu. Inmiddels zijn er genoeg andere manieren om hernieuwbare energie op te wekken”, legt hij uit.

“Het proces om elektriciteit te maken uit biogas is helemaal niet efficiënt. De businesscase bestaat alleen nog vanwege de subsidies die overheden hiervoor geven. Die geldstromen houden waarschijnlijk binnenkort op omdat het niet meer rendabel is”, schetst Pauletto de toekomst. “Wij brengen een nieuwe technologie zodat de boeren het biogas om kunnen zetten in hernieuwbare waterstof.” Op die manier wordt het biogas opgewaardeerd tot een product met een hoge toegevoegde waarde, zoals hernieuwbare waterstof, voor een duurzamere toekomst. Daarnaast heeft Sypox meteen een eerste klantenkring voor hun technologie. 

Gedecentraliseerde waterstofproductie

“De grootste installatie die we tot nu toe hebben gemaakt, produceert 40 kilo waterstof per dag. De installatie moet nog twee tot drie keer groter worden. Dan kunnen bedrijven ermee aan de slag”, vertelt hij. Even ter vergelijking: één kilo waterstof is ongeveer gelijk aan 100 kilometer rijden met een auto. De opgewekte waterstof vanuit Sypox is geschikt om bijvoorbeeld voor mobiliteit te gebruiken. Daarvoor is de gedecentraliseerde aanpak ideaal, beargumenteert Pauletto. “Bij het gebruik van waterstof komt een aantal problemen kijken. Het transport en de distributie zijn heel lastig omdat het onder hoge druk vervoerd moet worden. 

Hij neemt Duitsland als voorbeeld: “Daar zijn nu tienduizend biogas installaties. Deze zijn evenredig verspreid over het land. Als die biogas installaties nu waterstof gaan produceren, dan heb je meteen een goede verdeling over het land en hoef je de waterstof niet over grote afstanden te transporteren.”  

Opschalen

Sypox werkt op dit moment binnen een Europees project aan een installatie die 400 kilo waterstof per dag kan maken. “In dit project wordt de geproduceerde waterstof samengeperst en onmiddellijk in de installatie gebruikt,” vertelt de CEO. Naast dit project timmert Sypox zelf ook verder aan de weg. Zo installeren ze een proefinstallatie op de Brightlands Chemelot Campus. “Daar is al de nodige infrastructuur. Bovendien is het een goede locatie om in contact te komen met de chemische industrie en andere partners en klanten.” 

Sypox is niet enige bedrijf dat werkt aan het elektrificeren van processen binnen de chemische industrie en het produceren van duurzame waterstof. Pauletto: “Verschillende bedrijven, universiteiten en organisaties werken aan uiteenlopende technologieën om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn ook veel verschillende processen in de industrie. Natuurlijk kan een bepaalde technologie geschikt zijn voor diverse toepassingen, maar een diversiteit aan oplossingen is denk ik heel belangrijk. Er komen uiteindelijk verschillende oplossingen op de markt en ik heb er vertrouwen in dat de technologie van Sypox daar één van is.” 

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen Brightlands Chemelot Campus en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier