© Eavor™
Author profile picture

Het Europees Innovatiefonds heeft 92 miljoen euro toegekend aan Eavor Technologies, ter ondersteuning van de bouw van een geothermisch project ten zuiden van München. Eavor-Loop, een geothermisch project op industriële schaal, belooft wereldwijde energiezekerheid en -autonomie. Hoewel de Eavor-Loop-technologie wereldwijd al goed is ingeburgerd en emissievrije warmte en energie produceert, zal dit de eerste keer zijn dat het project voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, aldus het bedrijf in een persbericht.

De bouw voor dit project is sinds oktober 2022 aan de gang, terwijl het boren in juli 2023 zal beginnen. De boorinstallatie is in samenwerking met KCA-Deutag voor dit project opgezet.

Aanzienlijke productie van groene energie

Dit project levert straks schone energie aan ongeveer 20.000 woningen en moet bijna 600 manjaren aan banen voor boordiensten en infrastructuur creëren. Terwijl zo’n enorme hoeveelheid energie wordt geproduceerd, zal dit project broeikasgasemissies van ongeveer 44.000 tCO2e en 8,2 MWe moeten gaan voorkomen. 

Volgens Philippe Dumas, secretaris-generaal van de European Geothermal Energy Council, steunt het EU-innovatiefonds projecten die helpen de energie-, klimaat- en voedselzekerheidscrisis aan te pakken en tegelijkertijd de geothermische doelstellingen voor 2030 te halen. “Het zal de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening vergroten, de stadsverwarmingssector helpen decarboniseren, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en technologische innovatie stimuleren, wat allemaal ook elders kan worden toegepast.”

Sluizen openen

John Redfern, president, CEO en medeoprichter van Eavor Technologies, bedankte de Europese Commissie voor de ondersteuning van dit omvangrijke project en de opname van het bedrijf in het EIF-programma. “Wij geloven dat deze eerste commerciële Eavor-Loop de sluizen zal openen naar de brede implementatie van de eerste echt schaalbare vorm van groene basislast energie. Op deze manier hopen we Europa te helpen zijn dubbele existentiële bedreiging van klimaatverandering en gebrek aan energieautonomie op te lossen.”