lithium battery, AI-generated image
Author profile picture

Onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om zeer zuiver lithium te winnen uit geothermisch water, wat mogelijk een revolutie teweegbrengt in de batterijproductie en de schone energiesector. Deze baanbrekende methode is ontwikkeld door het Duitse energiebedrijf EnBW in samenwerking met lithiumproducent LevertonHELM. Het proces bestaat uit het winnen van een lithiumchlorideoplossing uit geothermisch water, geraffineerd tot lithiumcarbonaat met een zuiverheid van meer dan 99,5%. Dit hoogzuivere lithium is geschikt voor batterijproductie, met name voor de kathodematerialen die essentieel zijn in lithium-ionbatterijen.

Traditionele lithiumwinningsmethoden, zoals het delven van lithiumerts of het indampen van lithiumpekelbassins, zijn milieubelastend en grondstoffenintensief. Deze methoden vereisen aanzienlijke hoeveelheden water en bevatten vaak gevaarlijke chemicaliën, wat leidt tot vervuiling en ecologische schade. De nieuwe methode om geothermisch water te winnen belooft daarentegen duurzamer te zijn. Deze methode minimaliseert de bijkomende impact op het milieu en het gebruik van hulpbronnen door gebruik te maken van geothermisch water, dat al naar de oppervlakte wordt gepompt voor energieproductie.

Implicaties

De gevolgen van deze doorbraak zijn verstrekkend. Economisch gezien zou het Europa minder afhankelijk kunnen maken van geïmporteerd lithium, dat voornamelijk afkomstig is uit landen als China. Dit zou de toeleveringsketens kunnen stabiliseren en mogelijk de kosten verlagen die gepaard gaan met de aankoop van lithium. Op milieugebied maakt het lagere waterverbruik en de lagere chemicaliënbehoefte van de methode het een duurzamer alternatief, dat aansluit bij de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan en vervuiling te verminderen.

EnBW en LevertonHELM zetten zich in om deze technologie verder te ontwikkelen en op grotere schaal toe te passen. Hun samenwerking is gericht op het verbeteren van de efficiëntie en schaalbaarheid van lithiumwinning uit geothermisch water, waardoor Europa zich positioneert als leider op het gebied van duurzame lithiumproductie. Hun voortdurende inspanningen omvatten het verkennen van extra geothermische locaties en het verfijnen van het extractieproces om ervoor te zorgen dat het kan voldoen aan de groeiende vraag naar lithium in de schone energiesector.