Vulcan Energy Resources, © ARTIS-Uli Deck/
Author profile picture

Vulcan heeft zijn eerste lithiumextractie-optimalisatiefabriek (LEOP) in Landau, Duitsland, geopend. De ingebruikname van LEOP markeert de eerste lithiumchemicaliën die in Europa worden geproduceerd met een volledig lokaal geproduceerde waardeketen. De hernieuwbare warmte in de lithiumpekel van het Zero Carbon LithiumTM Project stelt Vulcan ook in staat om hernieuwbare energie te produceren met een koolstofvrije voetafdruk, volgens het bedrijf een wereldprimeur in de lithiumindustrie.

  • Vulcan’s lithiumextractie- en optimalisatiefabriek (LEOP) werd officieel geopend in Duitsland.
  • Het is de eerste fabriek in Europa voor de volledig binnenlandse productie van lithiumchemicaliën, om Europa’s toeleveringsketen van lithium voor fabrikanten van elektrische auto’s veilig te stellen.
  • Als onderdeel van het project stelt hernieuwbare warmte in de lithiumpekel Vulcan in staat lithium te produceren zonder koolstofvoetafdruk.

Vulcan heeft de lithiumproductie in het pekelveld in de Bovenrijnvallei bijna drie jaar lang getest, onder andere in de proeffabrieken in Insheim en Landau. Er is meer dan 10.000 uur aan interne prestatietests uitgevoerd in de proeffabriek, die een hoge lithiumterugwinning lieten zien en een levensduur van duizenden cycli sorbens zonder degradatie, aldus het bedrijf.

Vulcan Energy Resources, © ARTIS-Uli Deck/
Vulcan Energy Resources, © ARTIS-Uli Deck/

Vulcan gebruikt zijn eigen sorbens, VULSORB®, waarvan naar eigen zeggen is aangetoond dat het beter presteert dan “gewone” producten. Vulcan beweert dat haar duurzame lithiumproductieproces, dat momenteel goed is voor 10% van de wereldwijde lithiumproductie, met succes kan worden toegepast in de Boven-Rijnvallei, verwarmd en aangedreven door hernieuwbare geothermische energie. Dit betekent dat Europa niet alleen lokaal lithium kan produceren voor elektrische auto’s, maar dit ook kan doen met een netto nul ecologische voetafdruk.

Phase One

Vulcan’s LEOP zal dienen als een optimalisatiefaciliteit en een oefenterrein voor het productieteam, waar tonnen lithiumchloride worden geproduceerd, terwijl de commerciële fabriek van fase één (“Phase One”) in de komende tweeënhalf jaar wordt gebouwd en in gebruik genomen. Op dit moment heeft de EU als doel gesteld dat in 2035 100% van de voertuigen nulemissie moeten hebben, wat betekent dat de vraag naar lithium in Europa de komende jaren 57 keer zo groot zal worden. Vulcan’s Zero Carbon LithiumTM Project, met geïntegreerde hernieuwbare warmte, hernieuwbare energie en lithiumproductie, kan de weg vrijmaken voor Duitsland en Europa naar een netto nul verschuiving in mobiliteit en energie.

Zodra de commerciële productie van de eerste fase van start gaat, zal Vulcans bedrijf genoeg lithiumhydroxide produceren voor 500.000 batterij-auto’s. Daarnaast zal het hernieuwbare warmte leveren aan lokale gemeenschappen en duizenden directe en indirecte banen genereren in de energietransitie.