AI generated image of an oil platform
Author profile picture

De Britse regering heeft een mondiale controverse veroorzaakt door honderden nieuwe olie- en gasvergunningen te verlenen in de Noordzee, ondanks wereldwijde oproepen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Het besluit, dat door premier Rishi Sunak wordt verdedigd als zijnde in overeenstemming met de net-nul verplichtingen, is bedoeld om de energieonafhankelijkheid te vergroten en de economische groei te stimuleren.

De stap maakt deel uit van een grotere energiestrategie, waaronder de ondersteuning van het Acorn Project, een initiatief voor het afvangen van koolstof in Schotland. Critici beweren echter dat de beslissing in strijd is met het advies van het Internationaal Energie Agentschap en de overgang van het VK naar schonere energiebronnen ondermijnt. Greenpeace waarschuwt dat de uitstoot van deze nieuwe vergunningen gelijk kan staan aan die van 14 miljoen auto’s of de hele uitstoot van Denemarken.

  • De Britse regering heeft controverse veroorzaakt door honderden nieuwe olie- en gasvergunningen te verlenen in de Noordzee, ondanks wereldwijde oproepen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen.
  • Het besluit, dat door premier Rishi Sunak wordt verdedigd als consistent met de net-nul toezeggingen, is bedoeld om de energieonafhankelijkheid te vergroten en de economische groei te stimuleren.
  • Critici beweren dat de beslissing in strijd is met het advies van het Internationaal Energieagentschap en de overgang van het VK naar schonere energiebronnen ondermijnt.

Een strategie voor energiezekerheid

Energiezekerheid is een topprioriteit geworden voor de Britse regering, met recente besprekingen tussen industrieleiders en de staatssecretaris, Grant Shapps, gericht op het versterken van de nationale energiezekerheid en het benutten van kansen binnen de energiesector. Voor het komende decennium worden projecten voorgesteld ter waarde van £100 miljard, verspreid over hernieuwbare energiebronnen, olie en gas en kernenergie. Volgens de Britse regering wordt verwacht dat deze projecten de concurrentiekracht zullen vergroten, banen zullen creëren en de energierekeningen zullen verlagen, en dat ze allemaal zullen bijdragen aan het behalen van de netto-nuldoelstellingen.

De olie- en gassector in de Noordzee is een cruciaal onderdeel van deze strategie. De Britse regering is van plan om honderden nieuwe olie- en gasvergunningen te verlenen in de Noordzee. De licenties zullen worden onderworpen aan een klimaatcompatibiliteitstest en kunnen worden aangeboden in de buurt van gebieden waarvoor een licentie is afgegeven om op die manier gebruik te kunnen maken van bestaande infrastructuur. Het doel is om de energievoorziening van het Verenigd Koninkrijk veilig te stellen, de afhankelijkheid van import met een hogere uitstoot te verminderen en meer dan 200.000 banen te beschermen. De North Sea Transition Authority (NSTA) is momenteel bezig met de 33e offshore olie- en gasvergunningsronde, waarbij de eerste van de nieuwe vergunningen naar verwachting in de herfst worden toegekend.

Milieuproblemen en juridische uitdagingen

Het besluit om de olie- en gasexploratie in de Noordzee uit te breiden, stuit echter op veel verzet. Critici beweren dat de stap in tegenspraak is met het advies van het Internationaal Energieagentschap, dat de noodzaak benadrukt om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken. Volgens een analyse van Greenpeace zullen de nieuwe olie- en gasvergunningen die door de Britse regering in de Noordzee zijn goedgekeurd leiden tot een uitstoot die gelijk staat aan bijna 14 miljoen auto’s of de jaarlijkse uitstoot van Denemarken.

Greenpeace daagt de regering voor de rechter met het argument dat het weglaten van de uitstoot die wordt gegenereerd door het verbranden van de fossiele brandstoffen die in de “klimaatcontrolepunten” van de regering worden geproduceerd, de klimaatverplichtingen van het Verenigd Koninkrijk ondermijnt. Het besluit heeft ook geleid tot discussies in politieke kringen, met zorgen over de uitbreiding van de ultra-lage emissiezone (Ulez) in Londen en het standpunt van de Labourpartij over groene kwesties.

De rol van koolstofafvangprojecten

Tegelijkertijd kondigde de Britse regering steun aan voor het Acorn Project, een initiatief voor koolstofafvang in Schotland. In samenwerking met Shell UK en andere bedrijven wil dit project de eerste faciliteit voor koolstofafvang en -opslag in Schotland opzetten. Door schadelijke broeikasgassen af te vangen op het moment van verbranding, wil het project voorkomen dat er kooldioxide in de atmosfeer terechtkomt.

De regering is van mening dat investeren in dergelijke projecten de energiezekerheid zal vergroten, banen zal genereren en zal bijdragen aan de financiering van openbare diensten via belastinginkomsten. In de regio’s Noordoost-Schotland en Humber zullen twee nieuwe clusters voor het afvangen en opslaan van kooldioxide worden opgezet, die tot 50.000 banen kunnen opleveren.

Vooruitblik

Ondanks kritiek zegt de Britse regering zich te blijven inzetten om haar netto-nuldoelstelling tegen 2050 te halen en beweert dat de nieuwe projecten voor licenties en koolstofafvang deel uitmaken van een alomvattende strategie om dit doel te bereiken. Klimaatadviseurs waarschuwen dat het Verenigd Koninkrijk achterop dreigt te raken als er geen snellere en doortastendere maatregelen worden genomen.

Het debat strekt zich uit tot ander klimaatgerelateerd beleid, waaronder het verbod op nieuwe benzine- en dieselauto’s in 2030 en de uitbreiding van de ultralage emissiezone in Londen. Terwijl het VK door deze complexe kwesties navigeert, zal de balans tussen energiezekerheid, economische groei en verantwoordelijkheid voor het milieu voorlopig wel een belangrijke uitdaging blijven.