Solar panels in front of cooling towers (image: Pexels)
Author profile picture

Een recente wereldwijde enquête van Glocalities in samenwerking met belangengroepen Global Citizen en The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, laat een opvallende verschuiving zien in de voorkeuren van het publiek als het gaat om energiebronnen. Meer dan 68% van de mensen wereldwijd geeft de voorkeur aan zonne-energie, terwijl windenergie op de voet volgt met 54%. Deze overweldigende steun voor hernieuwbare energiebronnen geeft een krachtig signaal af en benadrukt de dringende noodzaak om af te stappen van fossiele brandstoffen om de klimaatdoelstellingen te halen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Maar tegelijkertijd zit er nog steeds een groot verschil tussen deze cijfers en de dagelijkse werkelijkheid. Ondanks het duidelijke publieke mandaat domineren fossiele brandstoffen nog steeds het mondiale energielandschap.

  • Uit een recent wereldwijd onderzoek, uitgevoerd door Glocalities en belangengroepen, blijkt dat meer dan 68% van de wereldbevolking voorstander is van zonne-energie als favoriete energiebron.
  • Ondanks de overweldigende voorkeur van het publiek voor hernieuwbare energiebronnen, zijn fossiele brandstoffen nog steeds goed voor 77% van het wereldwijde energieverbruik.
  • Windenergie en zonne-energie worden economisch concurrerende alternatieven voor fossiele brandstoffen.

De stijgende populariteit van zonne-energie

De razendsnelle opkomst van zonne-energie als meest favoriete energiebron duidt op een enorme verschuiving in de wereldwijde trends op het gebied van energieverbruik. Deze toename in steun voor zonne-energie staat niet op zichzelf; windenergie, met 54% steun, en waterkracht, met 35%, worden ook sterk gesteund. In schril contrast hiermee was slechts 14% van de respondenten voorstander van fossiele brandstoffen. Deze bevindingen, die consistent zijn met eerdere onderzoeken, laten zien dat de wereldburgers klaar zijn voor een groene energierevolutie.

Het dilemma van fossiele brandstoffen

Ondanks de overweldigende publieke voorkeur voor hernieuwbare energiebronnen, blijven fossiele brandstoffen het wereldwijde energieverbruik domineren, met een aandeel van maar liefst 77% in 2022. Deze discrepantie tussen de publieke opinie en het energieverbruik wijst op wat experts een ‘productiegat’ noemen. Verschillende factoren dragen bij aan deze ongelijkheid, waaronder infrastructuur en economische afhankelijkheden, waardoor een snelle overgang van fossiele brandstoffen een complexe uitdaging is.

De economische plus van hernieuwbare energie

Een belangrijke ontwikkeling is dat hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon nu opkomen als kosteneffectieve alternatieven voor fossiele brandstoffen. In 2022 voorzagen wind- en zonne-energie in 12% van de wereldwijde vraag naar elektriciteit, en de prognoses wijzen op een aanhoudende groei. Factoren die bijdragen aan deze verschuiving zijn onder andere de stijgende kosten van fossiele brandstoffen, toegenomen investeringen in wind- en zonne-energiecapaciteit en geopolitieke ontwikkelingen, zoals de inval van Rusland in Oekraïne, die landen ertoe aanzetten om de overgang naar schonere energiebronnen te versnellen. Deze trends zorgen niet alleen voor een vermindering van de uitstoot, maar bieden ook een pad naar het bereiken van de doelstelling om in 2050 net-nul te produceren.

Uitdagingen en bezorgdheid

De overweldigende steun voor zonne-energie en hernieuwbare energie in het algemeen onderstreept het belang van het afstemmen van de wereldwijde energieproductie op de duidelijke voorkeur van het publiek. Hoewel de weg die voor ons ligt uitdagingen met zich meebrengt bij de overgang van fossiele brandstoffen, vormen de economische levensvatbaarheid van hernieuwbare energiebronnen en de toenemende bezorgdheid over het milieu een dwingend argument voor landen en industrieën om de overstap naar duurzame energiebronnen te versnellen. De resultaten van de enquête herinneren ons eraan dat de wereld toekijkt en dat de roep om een schonere, groenere toekomst nog nooit zo luid is geweest.