©Pixabay
Author profile picture

Hoe doen drijvende zonnepanelen het in de praktijk en wat zijn de gevolgen voor de natuur? Wat is bijvoorbeeld de invloed van golven en wind op deze vorm van energiewinning? Een consortium is er recent een onderzoek naar gestart.

Het gaat om een samenwerking tussen TNO, petrochemische onderneming SABIC, het Noorse energiebedrijf Equinor en de gemeente Westvoorne. De laatste doet mee omdat hier de locatie van het onderzoek is gevestigd: het Fieldlab Green Economy Westvoorne. Dit is op het Oostvoornse Meer, in de buurt van de Maasvlakte.

Het consortium heeft drie bedrijven met veelbelovende systeemontwerpen geselecteerd. Die kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling van drijvende zonne-energie, ook onder moeilijke omstandigheden met hoge golven, harde wind en brak water. De studie moet uitwijzen hoe de systemen presteren bij golfslag en stevige wind en wat de effecten zijn op het leven onder water en de biodiversiteit.

Hoge verwachtingen drijvende zonnepanelen

De verwachtingen over drijvende zonnepanelen zijn hoog gespannen. Ze moeten een belangrijke rol spelen bij de energietransitie. Nederland zou in 2050 tweehonderd gigawattpiek (GWp) zonne-energie moeten opwekken. Daarvan is een relevant deel van zon op water: 25GWp op binnenwater en 45 op zee. Voor het zover is, moet eerst meer kennis worden vergaard over het effect van de omstandigheden voor drijvende zonnepanelen en ecologische gevolgen.

De uitverkoren deelnemende bedrijven die de drijvende systemen leveren zijn gekozen uit twaalf kandidaten. Het zijn Solar Float uit Nederland en twee buitenlandse: SolarisFloat (Portugal) en Isifloating by Isiginere(Spanje).

De drie zonne-energiesystemen van elk 50 kWp worden na installatie op het Oostvoornse Meer een jaar lang getest op elektrische prestaties, mechanische stabiliteit en ecologische effecten. De uitkomsten kunnen tevens innovatie bedrijven helpen om hun producten op het gebied van zonne-energie verder te verbeteren. Verschillende overheden, kennisinstellingen en natuurorganisaties hebben interesse in de studie. De resultaten kunnen ze in de toekomst helpen bij de visie op toepassingen van drijvende zonne-energiesystemen.

Bijzonder: ecologische aspecten

Voor onderzoek naar drijvende zonne-energiesystemen wordt onder meer een cabine met meetsystemen en een referentieveld op land geplaatst. Iets uit de oever komt een drijvende steiger met kleine testvelden met zonnepanelen te liggen. Bijzonder is de rol van HZ University of Applied Sciences bij het in kaart brengen van de ecologische aspecten. Want zo wordt het project een van de eerste onderzoeken naar de prestaties van drijvende zonnepanelen gekoppeld aan de effecten op het leven in het water.

De nieuwe studie en het praktijklaboratorium vormen een stap in de roadmap door het Nationaal Consortium Zon op Water. De missie van het consortium is om drijvende zonne-energie tot een groot Nederlands succes te maken. In 2017 is daarvoor het startschot gegeven.

Ook interessant: 

Sinn Power haalt energie uit de golven