@Sinn Power
Author profile picture

Het is al vaker gedaan. De kracht van de zee gebruiken voor het opwekken van energie. Maar daarbij gaat het veelal om getijdencentrales. Waarbij ook nog de kans bestaat dat het van negatieve invloed is op het leven in de zee. De Duitse startup Sinn Power komt met een heel nieuw concept. De verplaatsbare installatie gebruikt de kracht van de golven voor de opwekking van energie. De centrale is van veraf bekeken ongeveer even groot als een schip. Tegelijkertijd ontziet het systeem het zeemilieu en haar bewoners. Er is zelfs nog een ‘bijproduct’ in de vorm van een generator voor kleine windmolens. Geen wonder dat de jonge onderneming inmiddels tal van prijzen heeft gewonnen.

Innovation Origins sprak met Dr.-Ing. Philipp Sinn, oprichter en CEO van Sinn Power GmbH

Hoe kwam je op het idee van Sinn-Power?

@Sinn Power

Ik ben een ervaren zeezeiler. Dan leer je de kracht van de golven wel kennen. Uiteindelijk kwam ik door mijn promotieonderzoek tot de oprichting van dit bedrijf. Ik heb mij lang en intensief bezig gehouden met diverse technologieën voor het opwekken van duurzame stroom uit de kracht van golven.

Wat onderscheidt Sinn Power van andere producten?

De golfkracht-technologie van Sinn Power is op een simpel principe gebaseerd. Namelijk modulariteit en schaalbaarheid. Door deze uitgangspunten ontstaat er een flexibiliteit die concurrenten tot dusver niet kunnen bereiken. De Sinn Power golfkrachtcentrale bestaat uit een cluster van diverse modules. Elke module is gelijk. Ze zijn gekoppeld door een starre verbindingsconstructie. Dat geheel drijft op de zee. Dankzij dit modulaire principe kan een golfkrachtcentrale aan de wens van de klant en aan de locatie worden aangepast. Er zijn geen nadelige effecten voor het leven in de zee. Ook visueel zijn er geen beperkingen. Van een afstand van enkele honderden meters lijkt de golfkrachtcentrale op een bootje in de zee.

Welke hindernissen moesten in het begin worden overwonnen?

Alle begin is moeilijk. Technologieën van deze aard vereisen een lange onderzoeks- en ontwikkelingstijd. En natuurlijk ook een bepaald budget. Maar door onze aanpak konden we veel kosten besparen. Het modulaire concept vereenvoudigt het transport. Ook naar afgelegen kusten. Alle componenten zijn namelijk geoptimaliseerd voor ISO-containers.

Waar ben je vooral trots op?

We hebben onlangs de hoofdprijs gewonnen van de Cleantech Open Global Ideas Challenge. Dat is een internationale wedstrijd van het Cleantech netwerk „Cleantech Open“. Dankzij de nominering voor de  StartGreen Awards, werden wij als een van de drie Duitse winnaars uitgenodigd voor het CTO Global Forum in Los Angeles. Deze wedstrijden en netwerken zijn een geweldige verrijking, Vooral die netwerken. We zijn verder ook heel trots dat ons onderzoeksproject aan de haven van Heraklion in Griekenland door het Duitse ministerie van Milieu (BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) wordt ondersteund. Subsidies als deze onderstrepen nogmaals de enorme ecologische en economische potentie van onze technologie.

@Sinn Power

Op onze onderzoekslocatie in Heraklion, konden we voor de eerste keer een module op werkelijke schaal testen. Daar hebben we veel van geleerd., Op die manier is de commerciele toepassing van onze golfkrachtcentrale weer een stap dichterbij gekomen. Een ander, belangrijk voorbeeld is onze Power Train. Dat is de generator en de kern van onze technologie. Omdat er op de markt niets te krijgen was wat aan de vereisten van onze centrale voldeed, hebben we die zelf ontwikkeld. We hebben nu een generator -de PowerTrain 3.4- die een CE-certificaat heeft. Sinds halverwege dit jaar levert Sinn Power deze generator aan bouwers van kleine windmolens. Het is namelijk een perfecte generator voor windmolens met een maximale capaciteit tot 3 kilowatt. Door de geïntegreerde elektronica kan zo’n molen met lagere kosten worden geëxploiteerd. Zo hebben we met een door ons zelf ontwikkeld hightech-product ook nieuwe markten ontsloten.

Waar staat Sinn Power op korte en op langere termijn?

Vanaf 2020 komen we met de nieuwe versie van de generator: de PowerTrain 4.0. Deze beschikt over een nog groter nominaal vermogen. Hij kan al naar gelang de behoefte modulair worden uitgebreid. Dat wordt de toonaangevende oplossing voor complexe off-grid, smart-grid en hybride applicaties.

Al spoedig zal Sinn Power de wereldwijd de kustbevolking kunnen voorzien van duurzame en betrouwbare energie uit de kracht van golven. We zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen voor een pilotproject, waarin de Sinn Power golfkrachtcentrale langdurig te testen en te optimaliseren voordat hij op de markt komt. Tijdens de lange en intensieve onderzoeksfase hebben we kunnen vaststellen dat sommige producten zoals bijvoorbeeld onze generator-eenheden nog niet goed geschikt zijn voor een maritieme omgeving. Door flexibele engineering kunnen we deze producten zelf verder ontwikkelen. Ook hier gaan we nieuwe markten op. We bieden met de Sinn PowerTrain een compacte en volgens IP-68-norm waterdichte generator voor energiecentrales met een klein vermogen van 1 tot 10 kW.

Vooral de bouwers van kleine windmolens profiteren hier al van. Vanaf komende zomer kunnen we een allesomvattend smart-grid-systeem aanbieden. En ook hier hebben wij weer iets unieks. Onze generatoren en onze stuurelektronica  kunnen op talloze manieren worden ingezet, modulair worden uitgebreid  en worden gecombineerd met andere systemen. Ze kunnen ook zonder meer aan andere energiesystemen worden gekoppeld. Op de middellange termijn is ons doel dit als vast onderdeel van ons productpalet aan te bieden. Op die manier kunnen wij in grotere aantallen generatoren bouwen, zodat we ook klanten van de golfkrachtcentrale het beste product tegen de juiste prijs kunnen aanbieden.

Welke tips heb je voor andere starters?

Niet dromen, maar doen! Met alle consequenties daarvan, inzet en overtuiging. Dat heb ik mij op een bepaalds moment gerealiseerd. Sindsdien kom ik  verder, zonder stress, maar met heel veel plezier en succes. Zowel zakelijk als privé. Op die manier lukt het je ook mensen om je heen te krijgen, die net zo denken en doen. Daarmee vermenigvuldig je je eigen Zijn.

Meer artikelen over start-ups vindt u hier.

Lees ook: Strukton en DEC bouwen ‘Tidal Bridge’ in Indonesië