Eerste sensor met fingerspitzengefühl

De TU München en de Universiteit van Tokio hebben een sensor ontwikkeld voor op de vingertoppen. Daarmee kunnen bijvoorbeeld de bewegingen van een chirurg exact worden vastgelegd