Author profile picture

Kunstmatige intelligentie (AI) kan helpen bij het oplossen van de arbeidsmarktkrapte. Nieuwe technologische mogelijkheden kunnen al op korte termijn medewerkers ondersteunen en taken overnemen. Werkgevers zijn echter terughoudend als het gaat om het gebruik van AI op de werkvloer, blijkt uit nieuw onderzoek van de Nederlandse werkgeversvereniging AWVN.

Waarom dit belangrijk is:

AI is bezig met een opmars in onze samenleving. Het kan de gezondheidszorg, het onderwijs en tientallen andere sectoren vooruit helpen.

De introductie van AI kan de productiviteit helpen verhogen, het aantal vacatures verminderen, maar kan ook de werkdruk en het verzuim onder werkenden doen afnemen. Echter: 84 procent van de werkgevers en HR-verantwoordelijken denkt nog nauwelijks aan kunstmatige intelligentie als het gaat om het uitvoeren van taken of functies. Effecten op de organisatie en op functies voorziet men vooral voor de lange termijn.

Algemeen directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN op het jaarcongres van zijn vereniging in Hilversum: ‘De impact van AI gaat echt niet alleen over techniek, maar juist over mensen. Wij denken dat de gevolgen al op korte termijn zichtbaar kunnen zijn in organisaties. Laat daarom de ontwikkeling en invoering niet alleen aan technici over. Denk mee over welk werk efficiënter, minder zwaar of uitdagender kan zijn. Vervolgens wat medewerkers nodig hebben en tot slot hoe medewerkers het best betrokken kunnen worden.’

De achtergrond van Puts’ oproep is de structurele krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt en zorg over te lage groei van de arbeidsproductiviteit. Die combinatie van factoren zet het verdienvermogen van bedrijven en de welvaart van Nederland onder druk.