AI-generated picture of a large Battery Energy Storing System (BESS)
Author profile picture

Met een innovatief platform wil Vandebron bij een van de zonneparken van Sunrock vraag en aanbod van zonne-energie in balans te brengen. Met de toetreding tot de zogenaamde Frequency Containment Reserve (FCR) wil Vandebron samen met energieproducenten nieuwe batterijprojecten rendabel gaan ontwikkelen. Via deze FCR kan de elektriciteitsproductie en het gebruik op of af worden geschaald om het elektriciteitsnet in balans te brengen. Uiteindelijk doel is de verdere verduurzaming van de Nederlandse energiemarkt.

  • Vandebron en Sunrock bouwen een systeem om vraag en aanbod van zonne-energie op elkaar af te stemmen.
  • Daarvoor treedt Vandebron toe tot de Frequency Containment Reserve.
  • Hiermee kan de groene energiemarkt verder verduurzaamd worden.

De productie van groene energie is flink gestegen in de afgelopen jaren. Een goede ontwikkeling voor de verduurzaming van de Nederlandse energiemarkt en tegelijkertijd een uitdaging voor het in balans houden van het energienet. Zo zorgen bijvoorbeeld onverwacht goede weersomstandigheden, op extra zonnige dagen, in combinatie met een lage vraag naar elektriciteit, voor overbelasting van het net. Andersom kan ook een extra hoge vraag tijdens slecht wer voor problemen in het aanbod zorgen.

Om de balans te handhaven werken netbeheerders samen met marktpartijen om via balanceringsproducten flexibel vermogen af te nemen. “Traditioneel gezien wordt het net gebalanceerd door grote gascentrales”, legt CTO Arno van den Berg van Vandebron uit. “Bij een tekort aan groene energie ‘stoken’ deze bij om aan de vraag te kunnen voldoen. Om te voorkomen dat fossiele brandstoffen worden ingezet hebben wij samen met onze partner Sunrock technologie ontwikkeld om op een duurzame manier het net in balans te houden. Via grootschalige batterijen op hun zonneparken kunnen wij de productie en het gebruik real-time op- of afschalen.”

Reservevermogen

Met de inzet van de batterij, die werd geleverd door iwell, betreedt Vandebron de Frequency Containment Reserve (FCR) markt, de plek waar netbeheerders hun primaire reservevermogen inkopen om onverwachte overschotten of tekorten op het net op te vangen. Voorafgaand aan deze toetreding zijn, in samenwerking met Sunrock, de nodige stappen gezet om als erkend Balancing Service Provider op te mogen treden.

Het grootschalige batterijproject voldoet aan alle gestelde eisen, heeft 1 MW en kan dit vermogen voor ruim een uur leveren. Van den Berg: “De opgedane kennis en ontwikkelde technologie voor dit eerste product geeft ons de mogelijkheid om snel verder uit te breiden. Op dit moment worden nog meer van Sunrocks zonneparken ingericht om het net te helpen balanceren. Ook kijken we met andere producenten naar het ontwikkelen van batterijprojecten en op den duur mogelijk naar thuisbatterijen.”