AI-generated picture of a large Battery Energy Storing System (BESS)
Author profile picture

In een week waarin de Nederlandse overheid een investering van 100 miljoen euro in batterij-pilots op zonneparken aankondigde, vierde Californië een mijlpaal in batterij-aangedreven schone energie. Batterijopslag ondersteunt de energiemix op een steeds indrukwekkendere manier. Op een bepaald moment op 16 april waren batterijen de belangrijkste energiebron in Californië, zo blijkt uit een rapport van de Californische overheid. Voor de allereerste keer bedroeg de ontlading van batterijopslag meer dan 6 GW en waren batterijen op die dag om 20.10 uur de grootste energiebron voor het elektriciteitsnet. Californië heeft 6.600 MW aan batterijopslagcapaciteit gebouwd, een toename van 1020% sinds 2020.

Batteries in the California energy mix
Batterijen in de Californische energiemix

Te midden van de viering van de Earth Week heeft het elektriciteitsnet van Californië nieuwe records gezet, waaronder een recordhoogte van 17.170 MW uit zonneprojecten. Al bijna een maand lang overtreft het aanbod schone energie dagelijks de vraag van het elektriciteitsnet, wat de gestage opmars naar een 100% schoon elektriciteitsnet laat zien.

De reis van Californië naar een duurzame toekomst heeft een belangrijke sprong voorwaarts gemaakt met de recente prestaties van het elektriciteitsnet. De ambitieuze initiatieven van de staat op het gebied van schone energie hebben er nu toe geleid dat batterijopslagsystemen ongekende hoeveelheden elektriciteit leveren. Dit versterkt niet alleen de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet, maar toont ook het potentieel van hernieuwbare energiebronnen om aan de energiebehoeften van de staat te voldoen en deze zelfs te overtreffen.

Integratie van batterijopslag

Nu de batterijopslagcapaciteit in Californië een nieuw hoogtepunt bereikt, wordt het beoordelen van de prestaties van de systemen tijdens piekvraag cruciaal. Energieopslag heeft bewezen een spelbreker te zijn, vooral tijdens de late namiddag en vroege avonduren wanneer de zonne-output afneemt voordat de windproductie aantrekt. Het aanbod batterijopslag, dat nu 6.600 MW bedraagt, vormt een belangrijke brug tijdens deze perioden en zorgt voor netstabiliteit en continuïteit van de energievoorziening.

Het dashboard voor energieopslag van de California Energy Commission (CEC) volgt een groot aantal projecten in residentiële, commerciële en utiliteitssectoren. Dit dashboard geeft inzicht in de integratie en het beheer van deze systemen binnen de bredere netwerkinfrastructuur. De sterke toename van batterijopslag is een duidelijk bewijs van hoe opkomende technologie kan worden ingezet om een betrouwbaar en betaalbaar energienetwerk voor de toekomst te creëren.

Routekaart van Californië naar een toekomst met schone energie

Met het doel om 100 procent schone energie te bereiken in 2045, heeft Californië een uitgebreid strategisch plan opgesteld om de benodigde 52.000 MW aan energieopslagcapaciteit te bereiken. Dit plan bevat mijlpalen, beleidsmaatregelen en anticipeert op technologische, financiële en regelgevende uitdagingen. De door gouverneur Gavin Newsom ondertekende wetgeving heeft als doel de ontwikkeling van schone energieprojecten te versnellen door een gestroomlijnde vergunningsoptie te bieden voor energieopslagfaciliteiten.

De staat heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt: de CEC voorspelt dat er 49.000 MW aan batterijopslag nodig zal zijn om in 2045 te voldoen aan de doelstellingen voor schone energie die zijn vastgelegd in Senate Bill 100. Het voorbeeld van Californië laat zien dat men niet alleen ambitieuze doelen wil stellen, maar ook een duidelijk pad wil uitstippelen om die doelen te bereiken, zodat er een overgang is naar een schonere energietoekomst. Het zou een voorbeeld kunnen zijn voor Europa.

Uitdagingen en oplossingen

Zoals bij elke baanbrekende onderneming is de reis niet zonder obstakels. De verwachte behoefte aan schaalvergroting van de energieopslagcapaciteit om aan de toekomstige vraag te voldoen, roept vragen op over de beschikbaarheid van technologieën, de vereiste investeringen en het regelgevingskader dat nodig is om een dergelijke groei te ondersteunen. De aanpak van de staat houdt niet alleen in dat de capaciteit wordt verhoogd, maar ook dat ervoor wordt gezorgd dat de batterijopslagsystemen economisch levensvatbaar en milieuvriendelijk zijn.

Er zijn financiële stimulansen en beleidsmaatregelen om de invoering van batterijopslagsystemen aan te moedigen. Subsidies voor batterijprojecten in zonneparken, zoals in Nederland, wijzen op een groeiende trend van overheidssteun voor oplossingen voor energieopslag. De aanpak van Californië weerspiegelt deze trend, waarbij de overheid actief investeert in de uitbreiding van mogelijkheden voor batterijopslag en deze ondersteunt.