Waterstof tanken (image: Shell)
Author profile picture

Shell heeft aangekondigd de inspanningen op het gebied van waterstof terug te schroeven en banen in de low carbon-divisie te schrappen. Dit komt op een moment dat Nederland juist aanzienlijke investeringen doet in waterstofinfrastructuur. Zo investeert de Nederlandse overheid €125 miljoen in de transitie naar waterstof voor ondernemers en heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen onlangs het eerste waterstof-tankstation van Amersfoort geopend. Er is echter al lang kritiek op het gebruik van waterstof voor wegtransport. Nu ook Shell geen toekomst meer lijkt te zien in waterstof op de weg is het de vraag of de richting die de Nederlandse overheid gekozen heeft de juiste is.

  • Shell snijdt in waterstofinspanningen en low carbon-divisie banen, richt zich op zwaar vervoer en industrie.
  • Kritiek op waterstof voor wegtransport blijft, terwijl Nederland investeert in waterstoftankstations.

Shell’s strategische omslag

Shell gaat ten minste 15% van de banen in de low carbon-divisie schrappen, wat resulteert in 200 ontslagen in 2024 en 130 functies die onder herziening staan. Deze reductie maakt deel uit van CEO Wael Sawan’s pogingen om de winst te verhogen en zich te concentreren op projecten met een hogere marge. Het olie- en gasconcern zal ook zijn waterstofactiviteiten terugschroeven, met name in de sector van het lichte vervoer, en focussen op zwaar vervoer en industrie. Ondanks de wereldwijde sluiting van waterstof tankstations, blijft de waterstofportefeuille van Shell een sleutelonderdeel van hun inspanningen om de commerciële en technische uitdagingen in hun low carbon-oplossingen aan te pakken.

De waterstofhype en de realiteit

Hoewel waterstof lange tijd werd gezien als de brandstof van de toekomst, sluit de realiteit niet aan bij deze visie. De infrastructuur voor waterstof in het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld afgenomen van 15 naar slechts vijf stations, vergeleken met meer dan 57.000 openbare laadpunten voor elektrische voertuigen. Wereldwijd worden subsidies voor waterstoftransport bekritiseerd omdat ze middelen zouden wegleiden van efficiëntere batterij-elektrische alternatieven.

De Nederlandse waterstofstrategie

Ondanks de twijfels over waterstof voor licht vervoer, blijft Nederland investeren in waterstofinfrastructuur. Onlangs heeft het Nederlandse kabinet €125 miljoen geïnvesteerd om ondernemers over te laten stappen op waterstof. Naar verwachting zal dit leiden tot de bouw van 40 nieuwe waterstoftankstations en de aanschaf van enkele duizenden waterstofvoertuigen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft onlangs het eerste waterstoftankstation van Amersfoort geopend, een stap in de richting van een landelijk netwerk van zero-emissie energiestations.

De toekomst van waterstof

Hoewel Shell zijn waterstofactiviteiten voor licht vervoer vermindert, blijft het bedrijf zich richten op waterstof voor zwaar vervoer en industrie. Ook andere bedrijven, zoals Motive Fuels, verschuiven hun focus naar waterstof voor zwaarder transport, zoals zware goederen voertuigen, bouwmachines, bussen en treinen. De toekomst van waterstof in het transport lijkt dus onzeker. Terwijl de vraag naar waterstof voor personenauto’s afneemt, kan het nog steeds een belangrijke rol spelen in de energietransitie voor zwaar vervoer en industrie.